Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Jakubů, J. (2015). Pojmy a jejich osudy: Uvedení k pojmům přenosu, protipřenosu a odehrávání v psychoanalýze. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):9-14.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):9-14

Původní články

Pojmy a jejich osudy: Uvedení k pojmům přenosu, protipřenosu a odehrávání v psychoanalýze

Jiří Jakubů, Ph.D.

Psychoanalytické pojmy, koncepty a teorie se v průběhu své historie ve svém významu a obsahu vyvíjejí. Obeznámenost s tímto vývojem je nejen předpokladem pro klinickou práci a vzájemné dorozumění, ale i vzrušujícím zážitkem z poznávání.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.