Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To contact support with questions…

PEP-Web Tip of the Day

You can always contact us directly by sending an email to support@p-e-p.org.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Diercks, M. (2015). Freudův „přenos“: tvrzení a realita, teorie a praxe. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):15-28.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):15-28

Překladové články

Freudův „přenos“: tvrzení a realita, teorie a praxe

Michael Diercks

Mezi klinickými psychoanalytickými pojmy a psychoanalytickou praxí existuje značný rozdíl. Lze jej vysledovat až k raným počátkům psychoanalýzy a k Freudovu zacházení s pojmy, které sám vynalezl. Jestliže se zaměříme na pojem „přenosu,“ který Freud v několika krocích tak přesně vytvořil na základě svých zkušeností s hysterickými pacientkami a zvláště na základě pochopení případu pacientky „Dory,“ lze prokázat, že - z dnešního hlediska - nemohl svůj pojem skutečně aplikovat v plném významu při pozdější léčbě takzvaného „Krysího muže“. Používáme zde Freudův „Původní záznam případu,“ abychom prozkoumali, jak chápal přenos se svým pacientem a jak k němu přistupoval. V tomto případě byl přenos i protipřenos spíše odehrávaný než pochopený, částečně díky Freudovým vlastním osobním a vědeckým zájmům i jeho ambicím použít tento případ jako ukázku svého léčebného přístupu. Proto musíme nevyhnutelně opravit několik nejasných či dokonce zavádějících pasáží v anglickém překladu Jamese Stracheyho. Ze zjištění z četných workshopů využívajících komparativní klinické metody vyplývá, že my analytici - stejně jako Freud - máme až dodnes velké potíže pochopit a uplatňovat původní pojem „přenosu“ v jeho plném významu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.