Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To copy parts of an article…

PEP-Web Tip of the Day

To copy a phrase, paragraph, or large section of an article, highlight the text with the mouse and press Ctrl + C. Then to paste it, go to your text editor and press Ctrl + V.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Britton, R. (2015). Láska, která si netroufá vyslovit své jméno. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):29-36.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):29-36

Láska, která si netroufá vyslovit své jméno

Ronald Britton

Autor se ve svém příspěvku věnuje zejména přenosové lásce, která se rozvíjí v průběhu psychoanalytické léčby mezi pacientem a analytikem. Pokud tyto emoce nejsou otevřeně osloveny a probrány, mohou analýzu blokovat, jak je vidět na případech J. Breuera a Anny O. či C. G. Junga a S. Spielreinové. Právě její koncept transformačního instinktu vidí autor jako vhodný pro vysvětlení erotického přenosu, což dokládá kazuistickým příkladem.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.