Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: You can request more content in your language…

PEP-Web Tip of the Day

Would you like more of PEP’s content in your own language? We encourage you to talk with your country’s Psychoanalytic Journals and tell them about PEP Web.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Polmearová, C. (2015). Odehrávání: dospívání jednoho pojmu. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):37-47.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):37-47

Odehrávání: dospívání jednoho pojmu

Caroline Polmearová

Autorka uvádí, že odehrávání jako klinický pojem se nyní stalo společně s přenosem a protipřenosem hlavním pilířem psychoanalytické klinické teorie. Zkoumá tento pojem jako formu nevědomého sdělování nezpracovaných nesymbolizovaných emocí pacienta analytikovi. Úkolem analytika je přivést do vědomí svou vlastní nevědomou reakci a přemýšlet o jejím významu. Autorka předpokládá, že tento proces zahrnující odehrávání a jeho analýzu je základní součástí dobré psychoanalytické techniky. Ukazuje jej na klinických příkladech a nabízí některé další myšlenky týkající se dopadů na naše instituty.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.