Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return to the issue’s Table of Contents from an article…

PEP-Web Tip of the Day

You can go back to to the issue’s Table of Contents in one click by clicking on the article title in the article view. What’s more, it will take you to the specific place in the TOC where the article appears.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Mikota, V. (2015). Přenos, protipřenos, odehrání - příklady z klinické praxe. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):62-72.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):62-72

Přenos, protipřenos, odehrání - příklady z klinické praxe

Václav Mikota, CSc.

Pojednávaná témata by určitě vyžadovala podrobnější a časově náročnější zpracování. Omezil jsem se proto jen na nejužívanější postupy při klinické práci s nimi s důrazem na jejich vzájemnou provázanost. Zmiňuji-li se o zacházení s léčebným spojenectvím, přenosem v užším slova smyslu a různými přenosy v širším slova smyslu, rád bych podtrhl, že nejde o oddělené entity, ale o různé úkazy, jež se v průběhu terapie mohou (při lege artis prováděné proceduře) projevovat u téhož pacienta. Málo pozornosti věnuji „reverie“ terapeuta, jež mu umožňuje vytvářet užitečné interpretace z materiálu, jenž v něm probouzí „protipřenos v širším slova smyslu,“ a na meziosobní úrovni pojímané „projektivní identifikaci,“ účinně používané zejména „neokleiniálskými“ terapeuty.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.