Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To quickly return to the issue’s Table of Contents from an article…

PEP-Web Tip of the Day

You can go back to to the issue’s Table of Contents in one click by clicking on the article title in the article view. What’s more, it will take you to the specific place in the TOC where the article appears.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. (2015). 1. Pražská konference věnovaná odkazu Otto Fenichela: Strach z cizího - Antisemitismus, xenofobie a zkušenost „uncanny“. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):93-96.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):93-96

Ohlédnutí

1. Pražská konference věnovaná odkazu Otto Fenichela: Strach z cizího - Antisemitismus, xenofobie a zkušenost „uncanny“

Michael Šebek, CSc.

Praha, Richtrův dům, 23.-25. 10. 2015

Nápad na uspořádání psychoanalytické konference s odkazem na Otto Fenichela a pod hlavičkou České psychoanalytické společnosti vznikl v mé hlavě jakoby náhodou při přípravě Fenichelova panelu pro mezinárodní kongres IPA v Praze 2013. Fenichel mi dávno učaroval, nejen proto, že byl velmi podstatným zakladatelem (mezi několika dalšími) české institucionální psychoanalýzy (vznik České „studijní skupiny“ přijaté do IPA v roce 1936 na IPA kongresu v Mariánských Lázních). Fenichel byl mimořádnou osobností druhé generace psychoanalytiků po Freudovi. Jeho slavná „Psychoanalytická teorie neuróz“ z roku 1945, z níž se učily celé poválečné generace psychoanalytiků a která začala vznikat už v době Fenichelova pobytu v Praze mezi lety 1935-1938, byla také mojí učebnicí. Je téměř logické, že dříve nebo později se Česká psychoanalytická společnost musela přihlásit k odkazu svého předválečného zakladatele, který měl navíc významný vliv také na poválečného osnovatele českého psychoanalytického hnutí Bohodara Dosužkova.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.