Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access PEP-Web support…

PEP-Web Tip of the Day

If you click on the banner at the top of the website, you will be brought to the page for PEP-Web support.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. (2015). 1. Pražská konference věnovaná odkazu Otto Fenichela: Strach z cizího - Antisemitismus, xenofobie a zkušenost „uncanny“. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):93-96.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):93-96

Ohlédnutí

1. Pražská konference věnovaná odkazu Otto Fenichela: Strach z cizího - Antisemitismus, xenofobie a zkušenost „uncanny“

Michael Šebek, CSc.

Praha, Richtrův dům, 23.-25. 10. 2015

Nápad na uspořádání psychoanalytické konference s odkazem na Otto Fenichela a pod hlavičkou České psychoanalytické společnosti vznikl v mé hlavě jakoby náhodou při přípravě Fenichelova panelu pro mezinárodní kongres IPA v Praze 2013. Fenichel mi dávno učaroval, nejen proto, že byl velmi podstatným zakladatelem (mezi několika dalšími) české institucionální psychoanalýzy (vznik České „studijní skupiny“ přijaté do IPA v roce 1936 na IPA kongresu v Mariánských Lázních). Fenichel byl mimořádnou osobností druhé generace psychoanalytiků po Freudovi. Jeho slavná „Psychoanalytická teorie neuróz“ z roku 1945, z níž se učily celé poválečné generace psychoanalytiků a která začala vznikat už v době Fenichelova pobytu v Praze mezi lety 1935-1938, byla také mojí učebnicí. Je téměř logické, že dříve nebo později se Česká psychoanalytická společnost musela přihlásit k odkazu svého předválečného zakladatele, který měl navíc významný vliv také na poválečného osnovatele českého psychoanalytického hnutí Bohodara Dosužkova.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.