Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
PEP-Easy Tip: To save PEP-Easy to the home screen

PEP-Web Tip of the Day

To start PEP-Easy without first opening your browser–just as you would start a mobile app, you can save a shortcut to your home screen.

First, in Chrome or Safari, depending on your platform, open PEP-Easy from pepeasy.pep-web.org. You want to be on the default start screen, so you have a clean workspace.

Then, depending on your mobile device…follow the instructions below:

On IOS:

  1. Tap on the share icon Action navigation bar and tab bar icon
  2. In the bottom list, tap on ‘Add to home screen’
  3. In the “Add to Home” confirmation “bubble”, tap “Add”

On Android:

  1. Tap on the Chrome menu (Vertical Ellipses)
  2. Select “Add to Home Screen” from the menu

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. (2015). 1. Pražská konference věnovaná odkazu Otto Fenichela: Strach z cizího - Antisemitismus, xenofobie a zkušenost „uncanny“. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):93-96.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):93-96

Ohlédnutí

1. Pražská konference věnovaná odkazu Otto Fenichela: Strach z cizího - Antisemitismus, xenofobie a zkušenost „uncanny“

Michael Šebek, CSc.

Praha, Richtrův dům, 23.-25. 10. 2015

Nápad na uspořádání psychoanalytické konference s odkazem na Otto Fenichela a pod hlavičkou České psychoanalytické společnosti vznikl v mé hlavě jakoby náhodou při přípravě Fenichelova panelu pro mezinárodní kongres IPA v Praze 2013. Fenichel mi dávno učaroval, nejen proto, že byl velmi podstatným zakladatelem (mezi několika dalšími) české institucionální psychoanalýzy (vznik České „studijní skupiny“ přijaté do IPA v roce 1936 na IPA kongresu v Mariánských Lázních). Fenichel byl mimořádnou osobností druhé generace psychoanalytiků po Freudovi. Jeho slavná „Psychoanalytická teorie neuróz“ z roku 1945, z níž se učily celé poválečné generace psychoanalytiků a která začala vznikat už v době Fenichelova pobytu v Praze mezi lety 1935-1938, byla také mojí učebnicí. Je téměř logické, že dříve nebo později se Česká psychoanalytická společnost musela přihlásit k odkazu svého předválečného zakladatele, který měl navíc významný vliv také na poválečného osnovatele českého psychoanalytického hnutí Bohodara Dosužkova.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.