Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of this article…

PEP-Web Tip of the Day

When there are translations of the current article, you will see a flag/pennant icon next to the title, like this: 2015-11-06_11h14_24 For example:

2015-11-06_11h09_55

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are published translations of the current article. Note that when no published translations are available, you can also translate an article on the fly using Google translate.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Šebek, M. (2015). Dík Davidu Holubovi. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):99.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):99

Dík Davidu Holubovi

Michael Šebek, CSc.

Držím v ruce nulté číslo Zpravodaje ČSPAP z prosince 1998. Byl jsem v té době stále ještě prvním koordinátorem ČSPAP, a tak jsem na úvod Zpravodaje tehdy napsal: „Už je to tady. ČSPAP má svůj Zpravodaj. Když jsme tuto společnost zakládali, měli jsme v hlavě různé projekty - publikační činnost patřila mezi ně. Jenže vždy teprve čas ukáže, co je reálné a taky potřebné. Zpravodaj potřebný je - to už jsme cítili všichni - alespoň ve výboru společnosti. Nebýt však kolegů Holuba a Grygara, asi by ještě dlouho nebylo nic. Proto jim chci adresovat dík především. Původně jsme s nimi uvažovali o časopise, ale to zatím moc reálné není, protože publikum je u nás ještě malé a náklady na profesionální časopis jsou zase naopak velké. Zpravodaj je dobrý kompromis, protože vedle skutečných zpráv může ještě podpořit vzdělanost v psychoanalytickém myšlení, jak ukazuje již toto nulté číslo. Navíc se můžeme stát fórem pro příspěvky členů společnosti.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.