Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access PEP-Web support…

PEP-Web Tip of the Day

If you click on the banner at the top of the website, you will be brought to the page for PEP-Web support.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Čermáková, H. (2015). Rozhovor s MUDr. Davidem Holubem, Ph.D. a doc. MUDr. Václavem Mikotou, CSc.. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):100-105.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):100-105

Představujeme…

Rozhovor s MUDr. Davidem Holubem, Ph.D. a doc. MUDr. Václavem Mikotou, CSc.

Halina Čermáková

Halina Čermáková

Zakládající a dlouholetý šéfredaktor Revue psychoanalytická psychoterapie David Holub se po více jak 17 letech kreativní redakční práce rozhodl své působení v časopise ukončit. Kromě toho, že pomohl před svým odchodem rozšířit redakční radu Revue o nové členy, navrhl také kandidáty na uvolněné místo šéfredaktora, které nakonec přijal Václav Mikota. Setkala jsem se s oběma, abychom se s Davidem Holubem ohlédli za vším, co provázelo minulost Revue, a s Václavem Mikotou, abychom se podívali na její možnou budoucnost.

Davide, je to pár dní, co jsme se s tebou v redakční radě rozloučili. Uvědomila jsem si při té příležitosti, jak málo toho vím o začátcích Revue. Můžeš mně a ostatním čtenářům, prosím, říct něco o jejím vzniku a prvních krocích? S jakými myšlenkami byla založena?

Zkusím pár střípků, abych nesklouzl do roztahaného a zabíhajícího „pořadu pro pamětníky“.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.