Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Lucká, L. (2015). PhDr. Slavoj Titl: Psychoanalytická párová terapie Portál, Praha, 2014, 264 str.. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):106-107.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):106-107

Recenze

PhDr. Slavoj Titl: Psychoanalytická párová terapie Portál, Praha, 2014, 264 str.

Review by:
Lucie Lucká

Kniha Psychoanalytická párová terapie PhDr. Slavoje Titla si zaslouží pozornost všech, kdo se zajímají o psychoanalytickou párovou a rodinnou terapii, a čtenáře může zaujmout hned z několika důvodů.

Jednak se při četbě znovu přesvědčujeme, jak inspirující a bohatá je psychoanalytická teorie pro přemýšlení a práci nejen s individuálním klientem, k jehož účelu vznikla. Také nás může napadat, kolik psychoanalytických konceptů „zlidovělo“ v ostatních psychoterapeutických přístupech, aniž by jejich uživatelé měli o psychoanalytickém původu těchto konceptů povědomí, a někdy je dokonce vydávají za své vlastní. Významná je rovněž skutečnost, že psychoanalytickou teorii je možno stejně dobře jako s individuálním klientem používat pro práci s páry a rodinami a dokonce, jak se to skvěle podařilo kolegovi Titlovi, najít v ní oporu pro vlastní zpracování této teorie za účelem vytvoření adekvátní stavby pro porozumění párům a rodinám.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.