Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Books are sorted alphabetically…

PEP-Web Tip of the Day

The list of books available on PEP Web is sorted alphabetically, with the exception of Freud’s Collected Works, Glossaries, and Dictionaries. You can find this list in the Books Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Lucká, L. (2015). Nancy McWilliamsová: Psychoanalytická diagnóza Přeložila PhDr. Hana Drábková Portál, Praha, 2015, 416 str.. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):108-109.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):108-109

Nancy McWilliamsová: Psychoanalytická diagnóza Přeložila PhDr. Hana Drábková Portál, Praha, 2015, 416 str.

Review by:
Lucie Lucká

V nejbližších dnech vyjde v nakladatelství Portál kniha Psychoanalytická diagnóza od americké autorky Nancy McWilliamsové, PhD. Je to zcela jedinečné a nanejvýš doporučeníhodné dílo pro všechny, kdo se zajímají o psychoanalytickou psychoterapii. Autorka píše neobyčejně srozumitelným jazykem, který není na překážku hloubce záběru, a erudovaným způsobem seznamuje čtenáře s teorií na množství ukázek a konkrétních příkladů. Nutno je také rovnou ocenit i kolegyni PhDr. Hanu Drábkovou, že se rozsáhlého překladu laskavě ujala a s pečlivostí sobě vlastní i zdárně dokončila.

Obsah knihy je zaměřen na porozumění osobnostní struktuře jedince v klinickém procesu a na to, jak terapeutovo chápání osobnostní struktury klienta určuje ohnisko terapeutovy pozornosti a styl jeho intervence.

Autorka je nejen praktikující psychoanalytičkou a psychoanalytickou terapeutkou, ale má rovněž bohaté zkušenosti s výukou psychoanalytické teorie a klinické praxe a na jejím přístupu k materiálu je znát, že si dobře ví rady, jak obsah díla strukturovat a jak informace podávat takovým způsobem, aby zůstaly smysluplně propojené, i když tematicky je kniha poměrně rozsáhlá.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.