Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
PEP-Easy Tip: To save PEP-Easy to the home screen

PEP-Web Tip of the Day

To start PEP-Easy without first opening your browser–just as you would start a mobile app, you can save a shortcut to your home screen.

First, in Chrome or Safari, depending on your platform, open PEP-Easy from pepeasy.pep-web.org. You want to be on the default start screen, so you have a clean workspace.

Then, depending on your mobile device…follow the instructions below:

On IOS:

  1. Tap on the share icon Action navigation bar and tab bar icon
  2. In the bottom list, tap on ‘Add to home screen’
  3. In the “Add to Home” confirmation “bubble”, tap “Add”

On Android:

  1. Tap on the Chrome menu (Vertical Ellipses)
  2. Select “Add to Home Screen” from the menu

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

(2015). O autorech. Rev. psychoanal. psychoter., 17(2):110-111.

(2015). Revue psychoanalytická psychoterapie, 17(2):110-111

O autorech

Avner Bergstein, MA

Je vyučujícím, tréninkovým psychoanalytikem a supervizorem Izraelské psychoanalytické společnosti a asociovaným členem IPA. Pracuje v soukromé praxi s dospělými, adolescenty a dětmi. Několik let pracoval ve školce pro děti s autismem. Vede semináře zaměřené na primitivní duševní stavy a na Bionovy práce. Napsal několik článků na téma klinických dopadů díla Biona a Meltzera. Přeložil několik psychoanalytických knih a podílel se na přípravě vydání překladů psychoanalytických děl do hebrejštiny, včetně prací Tustinové, Biona a Ogdena.

Ronald Britton

Mezinárodně uznávaný autor psychoanalytické literatury, přednáší v Evropě, v Severní a Jižní Americe. Byl prezidentem Britské psychoanalytické společnosti a viceprezidentem Mezinárodní psychoanalytické společnosti (IPA). Zabývá se převážně klinickou praxí, ale zajímá se také o vztah psychoanalýzy k literatuře, filosofii a teologii. V roce 2013 mu IPA udělila cenu za významný vědecký úspěch a dostal cenu Sigourneyové za významný přínos pro psychoanalýzu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.