Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To turn on (or off) thumbnails in the list of videos….

PEP-Web Tip of the Day

To visualize a snapshot of a Video in PEP Web, simply turn on the Preview feature located above the results list of the Videos Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Kopřivová, M. Růžičková, I. Rys, E. (2017). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 19(1):3-4.
    

(2017). Revue psychoanalytická psychoterapie, 19(1):3-4

Editorial Related Papers

Marie Kopřivová, Ivana Růžičková and Eduard Rys

Vážení čtenáři,

autismus není jen odborným tématem omezeným na akademickou a klinickou půdu, ale dotýká se samotné podstaty lidství, tedy každého z nás. Vždyt' schopnost komunikovat a vzájemně se k sobě vztahovat je jádrem našeho bytí.

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii má mnohaletou tradici dětských konferencí, jež podněcují zájem o hlubší poznání psychického vývoje dítěte od nejranějšího období.

Číslo Revue, které držíte v ruce, je výsledkem poslední z nich - „Autismus - psychoanalytický přístup“, konané v dubnu r. 2016. Číslo je věnováno nejen psychoterapeutům, ale všem odborníkům pečujícím o děti s autismem a také jejich rodičům. Doufáme, že čtenáře potěší rozmanitost a šíře předkládaných textů.

Odbornou část otevírá paní Lydia Tischlerová článkem „Co je to autismus?“. Zamýšlí se nad vývojem konceptu autismu a uvádí některé úvahy o příčinách a léčbě tohoto syndromu.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.