Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To review an author’s works published in PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

The Author Section is a useful way to review an author’s works published in PEP-Web. It is ordered alphabetically by the Author’s surname. After clicking the matching letter, search for the author’s full name.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ogden, T.H. (2018). Zasnění a interpretace. Rev. psychoanal. psychoter., 20(1):70-86.

(2018). Revue psychoanalytická psychoterapie, 20(1):70-86

Zasnění a interpretace Language Translation

Thomas H. Ogden

Analytikův prožitek zasnění představuje nepostradatelnou metodu k pochopení přenosu-protipřenosu a k jejich interpretaci, přesto se však možná zdá, že je rozměrem prožívání analytika nejméně hodný podrobného zkoumání. Zasnění nabývají těch nejvšednějších, nejosobnějších a nejsoukromějších podob, často se týkají každodenních maličkostí. Zasnění analytika jsou osobní psychologické události, ale přesto je považuji za nevědomé intersubjektivní konstrukce vytvářené analytikem a analyzandem. Jako ilustraci způsobů prožívání zasnění i procesu, jakým se analytik pokouší tuto stránku svého prožívání využít, zde rozebírám tři analytické hodiny.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2018 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.