Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see definitions for highlighted words…

PEP-Web Tip of the Day

Some important words in PEP Web articles are highlighted when you place your mouse pointer over them. Clicking on the words will display a definition from a psychoanalytic dictionary in a small window.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Ogden, T.H. (2018). Co je pravdivé a čí myšlenka to byla?. Rev. psychoanal. psychoter., 20(1):87-100.

(2018). Revue psychoanalytická psychoterapie, 20(1):87-100

Co je pravdivé a čí myšlenka to byla? Language Translation

Thomas H. Ogden

V této práci se autor zabývá myšlenkou, že psychoanalýza je ve své podstatě snahou pacienta a analytika vyjádřit to, co pravdivě vystihuje emoční zkušenost (prožitek), a to v podobě, kterou analytická dvojice může využít za účelem psychologické změny. Autor rozvíjí Bionovy myšlenky a pravdivost lidské emoční zkušenosti považuje za nezávislou na tom, jak ji analytik vyjádří. V tomto smyslu jakožto psychoanalytici nejsme vynálezci emočních pravd, ale jejich zúčastněnými pozorovateli a zapisovateli. Přesto však samotným aktem myšlení a dávání verbálně symbolického „tvaru“ tomu, co intuitivně cítíme jako pravdivě vystihující emoční zkušenost, tuto pravdu měníme. Toto chápání toho, co je pravdivé, se nachází v základu analytické koncepce terapeutického působení interpretace: analytik při interpretování verbálně symbolizuje to, co cítí, že pravdivě vystihuje pacientovu nevědomou zkušenost, a tím mění, co je pravdivé, a přispívá k vytvoření potenciálně nové zkušenosti, v níž analytická dvojice může provádět psychologickou práci. Tyto myšlenky ilustruje podrobný rozbor analytické hodiny. Analytik využívá svůj prožitek zasnění - k jehož autorství se mohou hlásit oba členové analytické dvojice, a přitom ani jeden z nich - k tomu, aby dospěl k nejistému pochopení, co pravdivě vystihuje pacientovu nevědomou emoční zkušenost v několika klíčových bodech během sese.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2018 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.