Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of this article…

PEP-Web Tip of the Day

When there are translations of the current article, you will see a flag/pennant icon next to the title, like this: 2015-11-06_11h14_24 For example:

2015-11-06_11h09_55

Click on it and you will see a bibliographic list of papers that are published translations of the current article. Note that when no published translations are available, you can also translate an article on the fly using Google translate.

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Rys, E. Kopřivová, M. Růžičková, I. (2018). Editorial. Rev. psychoanal. psychoter., 20(2):3-4.
   

(2018). Revue psychoanalytická psychoterapie, 20(2):3-4

Editorial

Eduard Rys, Marie Kopřivová and Ivana Růžičková

Vážení čtenáři,

číslo Revue, které držíte v ruce, se věnuje psychosomatice, tématu, které je stejně tak prastaré jako současné. Neexistuje jediná klinická praxe, jíž by se tato problematika netýkala. Dokonce se nám zdá, že pacienti s těmito poruchami navštěvují naše ordinace stále častěji. Jistě je to i kvůli větší obeznámenosti pacientů a hlubšímu porozumění této problematice ze strany lékařů.

Ilustruje to příklad pacientky, ženy středního věku, která po letech v terapii vzpomíná na své bolesti břicha v předškolním věku. Měla milující rodiče, avšak rodina mohla být kvůli jejich pracovním povinnostem pohromadě pouze nepravidelně o víkendech, přes týden byla holčička v péči prarodičů. Rodiče nebrali dceřiny problémy na lehkou váhu, a tak byla lékaři kompletně vyšetřena se závěrem, že se nic nenašlo, a tak „o nic nejde.” Až díky psychoterapeutické práci si spojila tělesné potíže s bolestnou zkušeností nepřítomnosti rodičů.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.