Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Fulka, J. (2018). Psychoanalýza, hluchota a znakový jazyk. Rev. psychoanal. psychoter., 20(2):126-139.
   

(2018). Revue psychoanalytická psychoterapie, 20(2):126-139

Psychoanalýza, hluchota a znakový jazyk

Josef Fulka, Ph.D.

V předloženém textu se pokoušíme podívat z psychoanalytické perspektivy na některé otázky související s tematikou hluchoty a znakového jazyka. Po krátkém exkursu k problematice řeči a jazyka v psychoanalýze seznamujeme čtenáře s nejzákladnějšími historickými a lingvistickými fakty ohledně znakového jazyka a neslyšících komunit. Ve druhé části textu se zabýváme díly dvou současných francouzských psychoanalytiků, kteří hluchotě věnovali ve své práci značnou pozornost: A. Meynarda a B. Virola.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.