Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find a specific quote…

PEP-Web Tip of the Day

Trying to find a specific quote? Go to the Search section, and write it using quotation marks in “Search for Words or Phrases in Context.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Junková, E. (2019). Příspěvek k porozumění preverbálnímu dítěti v rodinné terapii. Rev. psychoanal. psychoter., 21(2):59-70.

(2019). Revue psychoanalytická psychoterapie, 21(2):59-70

Příspěvek k porozumění preverbálnímu dítěti v rodinné terapii

Eva Junková

Článek na základě několika ukázek terapeutické práce ilustruje možnosti dorozumívání se s dětmi, které nemluví a často ani řeči nerozumí. Klademe si otázku, jak se přes různé signály (prozodické, tělesné…) dostat k symbolům. Zdá se, že důležitými cestami jsou sdílení a nápodoba. Psychická změna může pak nastat nejen na straně samotného dítěte, ale i v jeho vztahu s rodiči.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2018 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.