Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Downloads should look similar to the originals…

PEP-Web Tip of the Day

Downloadable content in PDF and ePUB was designed to be read in a similar format to the original articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Reijzer, H. (1995). Redactioneel. Tijdschr. Psychoanal., 1(4):192-193.

(1995). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 1(4):192-193

Redactioneel

Hans Reijzer

Achter in dit nummer vindt u een overzicht van wat u in de eerste jaargang van dit Tijdschrift heeft kunnen lezen. Dat zijn twaalf artikelen, zestien andere bijdragen en een aantal reacties en mededelingen. Het redactiewerk daarachter is aanzienlijk geweest. In 1994 kwamen er negen artikelen binnen, in 1995 tot op heden (10 oktober) tweeëntwintig. Alle twaalf gepubliceerde artikelen zijn eerst in tweede versie geaccepteerd, waarbij voor de overgrote meerderheid een vrij forse bewerking is gevraagd - lang niet altijd tot genoegen van de auteurs, zoals mét genoegen bij Vandermeersch is te lezen. Van de overige negentien zijn de meeste in bewerking voor publikatie. Nu haar procedures uitgekristalliseerd raken en het meeste werk zit in het schriftelijk beoordelen van de geanonimiseerde manuscripten, heeft de redactie haar vergaderfrequentie kunnen verminderen. In het begin kwam ze maandelijks bij elkaar, nu groeit de praktijk naar één vergadering per kwartaal.

In Nederland werken vierhonderdvijftig als zodanig georganiseerde analytici en analytische psychotherapeuten en in Vlaanderen honderdveertig. Deze verhouding is niet af te lezen aan de hoeveelheid artikelen in ons Tijdschrift. Precies de helft van de bijdragen kwam uit Vlaanderen. Kijken we naar alle ingezonden artikelen, dan waren het er veertien van Vlaamse en zeventien van Nederlandse auteurs. In Nederland is het ijs tussen potentiële auteurs en het Tijdschrift nog niet geheel gesmolten.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.