Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web can be reviewed at any time. Just click the “See full statistics” link located at the end of the Most Popular Journal Articles list in the PEP Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Reijzer, H. (1996). Redactioneel. Tijdschr. Psychoanal., 2(3):130-132.

(1996). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 2(3):130-132

Redactioneel

Hans Reijzer

Wat past bij een nummer waarin de artikelen gaan over perversie en haar psychodynamiek en het verhaal van een analyse die de analysant zo graag anders had gezien? Een citaat uit Ubbels omdat ik het niet laten kan: ‘Door de perverse splijting worden diepe gevoelens van weerloosheid, hopeloosheid en leegte afgeweerd. Deze gevoelens zijn verbonden met de angst voor afhankelijkheid en net als bij de narcistische stoornissen hangen deze gevoelens samen met vroege traumata in de moeder-kind relatie’ (p. 136). Maidman beschrijft hoe de liefde hatend wordt samengebald tot een schoen, om te knuffelen en te verachten. De schrijfster van het derde artikel, die haar naam niet openbaar wil hebben, laat de procedure zien via haar beleving als patiënt. Wat zij te zeggen heeft spreekt voor zichzelf. Je mag hopen dat dit nummer slechts in handen valt van bonafide lezers, die weten dat psychoanalytici feilbare mensen zijn en een analyse een lastige procedure, die soms veel goeds kan opleveren en soms ook niet. Op reacties hoop je ook, altijd - zeker nu.

Bij dit nummer past aandacht voor een pervers boek en een perverse mode: ‘Freud Bashing’. De Duitsers noemen het ‘Freud klatschen’, ‘Freudje pesten’ is mijn voorstel. Ik heb voor me liggen The Memory Wars: Freud's Legacy in Dispute door Fredrick Crews ‘and his critics’ (1995). In The New York Review of Books van 18 november 1993 schreef Crews een essay The Unknown Freud. Het is een unfair artikel dat zeer veel reacties opriep, waarop Crews weer reageerde met zijn gelijk.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.