Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Geyskens, T. (2000). De dode moeder en de waanzin van de hartstocht: Bespreking van: Gregorio Kohon (red.) (1999), The Dead Mother, The Work of André Green. The New Library of Psychoanalysis 36. Routledge, Londen/NewYork. ISBN 0-415-16529-6, xv + 228 pagina's, prijs: £ 18,99. Tijdschr. Psychoanal., 6(4):241-243.

(2000). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 6(4):241-243

De dode moeder en de waanzin van de hartstocht: Bespreking van: Gregorio Kohon (red.) (1999), The Dead Mother, The Work of André Green. The New Library of Psychoanalysis 36. Routledge, Londen/NewYork. ISBN 0-415-16529-6, xv + 228 pagina's, prijs: £ 18,99

Review by:
Tomas Geyskens

The Dead Mother is een bundel van tien essays voor de zeventigste verjaardag van André Green. Deze essays worden voorafgegaan door een interview met André Green door Gregorio Kohon. Hierin belicht Green de persoonlijke en intellectuele achtergrond van zijn werk. Vooral interessant is hier te lezen hoe hij zijn positie bepaalt tegenover de lacaniaanse en de Angelsaksische psychoanalyse en hoe zijn denken voortdurend in dialoog staat met Lacan, Winnicott en Bion. Deze confrontaties leiden naar een van de hoofd thema's in Greens werk: de dialectiek tussen de drift en de objectrelaties.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.