Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To print an article…

PEP-Web Tip of the Day

To print an article, click on the small Printer Icon located at the top right corner of the page, or by pressing Ctrl + P. Remember, PEP-Web content is copyright.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Reijzer, H. (2001). Een betrekkelijk lange therapie. Tijdschr. Psychoanal., 7(2):58-62.

(2001). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 7(2):58-62

Redactioneel

Een betrekkelijk lange therapie

Hans Reijzer

Hendrik de Jager nadert de veertig jaar, en over zijn structuur bestaat weinig verschil van mening. Die wordt narcistisch genoemd; althans een narcistisch pantser beschermt hem tegen de ongelukken van het leven. Die zijn er niet zo veel. Hij is getrouwd, heeft een kind en zijn werk loopt goed. Hij begon als wetenschapper (econoom), promoveerde snel en scoorde hoog op de citation index. Het hoogleraarschap lag voor het grijpen, maar het kwam er niet spoedig genoeg van en hij is de accountantspraktijk ingerold. Daarin maakt hij snel promotie binnen een grote firma. Hij leeft naar het woord van zijn vader: ‘Op je werk moet niets aan te merken zijn.’ Zijn beleving van zichzelf is minder goed dan wat hij maatschappelijk voorstelt. Hij beschrijft dat als een glanzende buitenkant met daarin een angstig laf mannetje.

Bij aanmelding is hij depressief. Nog erger storen hem ernstige depersonalisatieverschijnselen en af en toe derealisatie. Deze klachten - met name de depressie - zijn op het moment van aanmelding gedeeltelijk in remissie, waarschijnlijk onder de invloed van de Fevarin die hij dan op voorschrift van de huisarts zes weken gebruikt. Wat blijft, zijn de gruwelijke paniekaanvallen. Deze worden door hem beschreven als ‘een enorme vrachtwagen, die zo maar onverwachts op je afkan komen’. Ze kunnen hem's nachts uit zijn slaap wekken, maar hem ook overvallen als hij in een bespreking zit. Hij kan dé paniek nergens mee verbinden; dat maakt hem nog angstiger.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.