Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To sort articles by Rank…

PEP-Web Tip of the Day

You can specify Rank as the sort order when searching (it’s the default) which will put the articles which best matched your search on the top, and the complete results in descending relevance to your search. This feature is useful for finding the most important articles on a specific topic.

You can also change the sort order of results by selecting rank at the top of the search results pane after you perform a search. Note that rank order after a search only ranks up to 1000 maximum results that were returned; specifying rank in the search dialog ranks all possibilities before choosing the final 1000 (or less) to return.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vandeputte, J. (2001). Bang in 't verlangen gezien te worden: Bespreking van: Nicole Vliegen en Patrick Meurs (red.) (1998), Het Voorjaarsontwaken. Garant, Leuven/Apeldoorn. ISBN 90-5350-874-0, 157 pagina's, prijs: ƒ 43,00/BEF 745. Tijdschr. Psychoanal., 7(2):125-128.
   

(2001). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 7(2):125-128

Bang in 't verlangen gezien te worden: Bespreking van: Nicole Vliegen en Patrick Meurs (red.) (1998), Het Voorjaarsontwaken. Garant, Leuven/Apeldoorn. ISBN 90-5350-874-0, 157 pagina's, prijs: ƒ 43,00/BEF 745

Review by:
Jan Vandeputte

Het voorjaarsontwaken heeft als ondertitel De adolescentie in psychodynamische theorie en therapie. Vijf bijdragen zijn bewerkte lezingen van een studiedag van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie (WPT). Oorspronkelijk droeg de studiedag een andere titel, namelijk Puberteit en adolescentie als thema in het psychotherapeutisch proces. Uit het Ten geleide wordt duidelijk dat het bewerken van die voordrachten vroeg om een aanvulling met nog drie nieuwe hoofdstukken, waarvan er twee een boekbespreking zijn. In een Uitgeleide worden deze acht verschillende bijdragen nogmaals in perspectief geplaatst. Hoe verschillend ook, de lectuur ervan was aangenaam, leerzaam en zette aan tot integratie, mede dankzij de vanzelfsprekende en beeldende vermenging - in bijna alle hoofdstukken - van klinisch materiaal, vakliteratuur en bellettrie.

De lectuur verlokt ook tot kritisch doordenken van een leeftijdsfase waarover de Vlaamse schrijver Eric De Kuyper verzucht dat er geen maat is om die periode vanuit de volwassenheid te beschrijven: ‘Dat is het grote drama: zij kan niet worden verwoord’ (geciteerd door De Rijdt in haar bijdrage). Paradoxaal genoeg is dat precies wat De Kuyper in zijn autobiografische taferelen en de auteurs in dit boek proberen: verwoorden. Daarmee doen ze recht aan het kerndilemma van de adolescentie: het netelige vraagstuk van wel en niet gezien en gehoord willen worden, wel en niet begrepen willen worden.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.