Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Downloads should look similar to the originals…

PEP-Web Tip of the Day

Downloadable content in PDF and ePUB was designed to be read in a similar format to the original articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Van Compernolle, L. (2003). Geen vragen alstublieft: Bespreking van: Edith Gould en Sandra Kiersky (2001). Sexualities Lost and Found. Lesbians, Psychoanalysis, and Culture. Madison CT: International Universities Press. ISBN 0-8236-6062-1, 307 pagina's, prijs: $ 32,95. Tijdschr. Psychoanal., 9(3):172-174.

(2003). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 9(3):172-174

Geen vragen alstublieft: Bespreking van: Edith Gould en Sandra Kiersky (2001). Sexualities Lost and Found. Lesbians, Psychoanalysis, and Culture. Madison CT: International Universities Press. ISBN 0-8236-6062-1, 307 pagina's, prijs: $ 32,95

Review by:
Leen Van Compernolle

In Sexualities lost and found zijn onder vier rubrieken zeventien artikelen samengebracht, waarvan een groot deel reeds in 1996 gepubliceerd werd door Sandra Kiersky in een speciaal nummer van Psychoanalysis and Psychotherapy:

The Journal of the Psychoanalytic Institute of the Postgraduate Center for Mental Health. Dit nummer werd opgedragen aan Ted Riess, die ‘een van de eerste psychoanalytici was die zich verzetten tegen de traditionele psychoanalytische pathologisering van homoseksualiteit’. Hij pleitte voor een therapeutische houding waarbij homo-erotiek gezien wordt als niet-pathologisch, maar wel analyse vereist om de positieve mogelijkheden ervan en de conflicten die eruit voortvloeien te evalueren.

Kiersky schrijft in haar inleiding dat ondanks de bijdragen van Riess e.a. veel analytici de anatomische conditie blijven zien als een lot, en weinig afwijken van de oorspronkelijke analytische visie waarbij de lesbienne als ‘mannelijk’ gezien wordt en is blijven steken in vroegkinderlijke ontwikkelingsstadia.

Het eerste deel met zes artikelen wordt voorgesteld als een inleiding, met als titel Van theoretische constructie tot doorleefde ervaring, waarin een aantal boeiende casusbesprekingen aan bod komen. De analyse ervan maakt de lesbische objectkeuze inzichtelijk, maar laat aanvoelen dat het achterliggende verhaal geen predictieve waarde heeft voor een homo-erotische objectkeuze.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.