Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see who cited a particular article…

PEP-Web Tip of the Day

To see what papers cited a particular article, click on “[Who Cited This?] which can be found at the end of every article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Reijzer, H. (2003). Reactie op: Eddy de Klerk, Het trauma van Freuds besnijdenis (2003-3, p. 136-152). Tijdschr. Psychoanal., 9(4):246-249.

(2003). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 9(4):246-249

Reacties

Reactie op: Eddy de Klerk, Het trauma van Freuds besnijdenis (2003-3, p. 136-152)

Hans Reijzer

'IHS

Auxilium meum a Domino. Ni Deus adfuerit, Viresque infuderit herbis Nil tibi Dictamnus, nil panacaea iuvat.

IESU.IEHOVA.IUVA

Erranti, pereunti, aegro, via, vita, Salusque Christe, tuum, rege, duc, et benedic Medicum. Auxilioque tuo pereat Medicaster Apella, Unica cui, Christi, est cura, necare genus.’1

De besnijdenis is een eeuwenoud joods ritueel, dat in het lichaam van de joodse man tot aan zijn dood vastlegt dat hij als jood geboren is. Het is vanuit de ouders die dit laten doen enerzijds een daad van uiterste onderworpenheid: ‘Wij doen dit omdat God het ons bevolen heeft, of omdat het onze traditie is.’ Anderzijds is het een daad van bovenmenselijke overmoed - hybris als u wilt - om op deze wijze als het ware de schepping te verbeteren.2 De besnijde-nisplechtigheid van een achtdaags jongetje heeft verschillende emotionele componenten. Overheersend is de blijdschap dat er weer een versterking van de uitgedunde gelederen van het joodse volk is. Dit moment is een triomf op een eeuwenoude vervolgingsgeschiedenis. Dit is bepaald niet het enige gevoel dat die daad oproept. Een besnijdenis is ook niet prettig om mee te maken. Je voelt je teruggeworpen in een archaïsch ritueel, dat in onze schoongewassen wereld geen plaats meer heeft. Er kan bloed vloeien. De baby huilt. Je zou willen dat dit het kind niet werd aangedaan.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.