Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use the Information icon…

PEP-Web Tip of the Day

The Information icon (an i in a circle) will give you valuable information about PEP Web data and features. You can find it besides a PEP Web feature and the author’s name in every journal article. Simply move the mouse pointer over the icon and click on it for the information to appear.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vanmechelen, W. (2004). Adler bij de tijd: Bespreking van: Ursula E. Oberst en Alan E. Stewart (2003). Adlerian psychotherapy. An advanced approach to Individual Psychology. New York: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-121-9, 226 pagina's, prijs: £ 16,99. Tijdschr. Psychoanal., 10(2):115-116.

(2004). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 10(2):115-116

Adler bij de tijd: Bespreking van: Ursula E. Oberst en Alan E. Stewart (2003). Adlerian psychotherapy. An advanced approach to Individual Psychology. New York: Brunner-Routledge. ISBN 1-58391-121-9, 226 pagina's, prijs: £ 16,99

Review by:
Wim Vanmechelen

De reeks Advancing Theory in Therapy beoogt een actueel overzicht te brengen van verschillende therapeutische denkrichtingen. Na Lichaamsgerichte Therapie, Transactionele Analyse en Rationeel Emotieve Therapie is nu de beurt aan de klassieke adleriaanse Individualpsychologie. Na een historische situering en een bevattelijke omschrijving ervan wordt dieper ingegaan op de relevantie van recente ontwikkelingen, zowel met betrekking tot diagnostiek als therapeutische strategieën. Alfred Adler (1870-1937) stelde dat er twee fundamentele drijfveren zijn in de mens: geldingsdrang en gemeenschaps-streven. Deze grondslagen zijn er dan ook debet aan dat in dit boek vrijwel uitsluitend aandacht wordt besteed aan gezinstherapie, counseling en begeleiding bij problemen met ‘moeilijke’ kinderen. Het gebruik van diagnostische instrumenten, zoals gangbare vragenlijsten, wordt toegelicht en de gehanteerde interventiestrategieën worden beschreven tegen hun geactualiseerde theoretische achtergrond. Het geheel wordt handzaam gemaakt door uitgewerkte gevalsbeschrijvingen en een glossarium van adleriaanse terminologie, zodat ook de niet ingewijde lezer wat vertrouwd gemaakt wordt met de speciale begripsvorming. De uitgebreide bibliografie biedt ruim houvast voor de geïnteresseerde die zich verder in de materie wil verdiepen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.