Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To keep track of most cited articles…

PEP-Web Tip of the Day

You can always keep track of the Most Cited Journal Articles on PEP Web by checking the PEP Section found on the homepage.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vanmechelen, W. (2005). Bridging the gap: Bespreking van: Peter Fonagy (2001). Attachment Theory and Psychoanalysis. New York: Other Press. ISBN 1-892746-70-0, 261 pagina's, prijs: £ 22,50. Tijdschr. Psychoanal., 11(3):212-214.

(2005). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 11(3):212-214

Bridging the gap: Bespreking van: Peter Fonagy (2001). Attachment Theory and Psychoanalysis. New York: Other Press. ISBN 1-892746-70-0, 261 pagina's, prijs: £ 22,50

Review by:
Wim Vanmechelen

Peter Fonagy levert in Attachment Theory and Psychoanalysis geen geringe prestatie met zijn poging de kloof tussen psychoanalyse en hechtingsonderzoek te dichten. Zijn theorie over mentalisatie heeft veel invloed gekregen. Veilige hechting en de daarvoor noodzakelijke dyade vormen de basis voor de ontwikkeling van zelfgevoel en voor het aanvoelen van en zich verhouden tegenover de ander. Deze gemeenschappelijke wortels van beide stromingen zijn de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden. Epistemologisch evolueerden ze in een verschillende richting. De psychoanalyse maakte zelden gebruik van de observatiegegevens uit het hechtingsonderzoek.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.