Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To find a specific quote…

PEP-Web Tip of the Day

Trying to find a specific quote? Go to the Search section, and write it using quotation marks in “Search for Words or Phrases in Context.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Van Compernolle, L. (2006). Naar de biecht! Bespreking van: Marc Ledoux (2004). Waar zijn we toch mee bezig — Institutionele Psychotherapie in weerstand en dialoog met de Kwaliteitspsychiatrie. Kessel-Lo: Literarte. ISBN 90 809081 1 8, 247 pp., € 26,-. Tijdschr. Psychoanal., 12(1):43-45.

(2006). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 12(1):43-45

Naar de biecht! Bespreking van: Marc Ledoux (2004). Waar zijn we toch mee bezig — Institutionele Psychotherapie in weerstand en dialoog met de Kwaliteitspsychiatrie. Kessel-Lo: Literarte. ISBN 90 809081 1 8, 247 pp., € 26,-

Review by:
Leen Van Compernolle

De ‹Psychothérapie Institutionelle› (Institutionele Psychotherapie) wordt in Frankrijk, en ook wel in België, sinds jaar en dag geassocieerd met (la Clinique de) La Borde — een idyllisch oord in de streek van de Loirekastelen. Qua concept sluit Institutionele Psychotherapie het nauwst aan bij wat in Nederland ontwikkeld werd als ‹milieutherapie›. Als stichter bouwde Jean Oury er zijn psychiatrische kliniek uit, gebaseerd op een ideeëngoed dat hij deelde met François Toquilles. De zorg richt er zich vooral, maar niet exclusief, op psychotische mensen. Hoewel het denkkader er psychoanalytisch is (Freud en Lacan, maar ook Winnicott, Klein enzovoort), wordt het biologisch substraat van ons brein er allerminst ontkend. Dat het onbewuste gestructureerd is als een taal, sluit de behandeling met elektroshock of neuroleptica niet uit. Marc Ledoux, socioloog en psychoanalyticus van Vlaamse origine, is niet de enige die met La Borde kennismaakte, er bleef terug keren, er zijn werkplek van maakte.

In dit boek combineert hij zijn twee passies: enerzijds schrijft hij als psychoanalyticus een tweetalig werk (er is een Nederlandstalige en een Franstalige versie) over de Institutionele Psychotherapie in La Borde; anderzijds neemt hij als socioloog op kritische wijze de ontwikkeling van de psychiatrische praktijkvoering op de korrel, in het bijzonder hoe ze door de Vlaamse overheid gestuurd wordt vanuit het Kwaliteitsdecreet (het ‹Decreet betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen›, uitgevaardigd door het Ministerievan de Vlaamse Gemeenschap).

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.