Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see translations of Freud SE or GW…

PEP-Web Tip of the Day

When you hover your mouse over a paragraph of the Standard Edition (SE) long enough, the corresponding text from Gesammelte Werke slides from the bottom of the PEP-Web window, and vice versa.

If the slide up window bothers you, you can turn it off by checking the box “Turn off Translations” in the slide-up. But if you’ve turned it off, how do you turn it back on? The option to turn off the translations only is effective for the current session (it uses a stored cookie in your browser). So the easiest way to turn it back on again is to close your browser (all open windows), and reopen it.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Geyskens, T. (2008). Van auto-erotiek naar eros: De infantiele seksualiteit, het genot van de ander, en het probleem van de ‹seksuele liefde› in Freuds ‹Drei Abhandlungen›. Tijdschr. Psychoanal., 14(3):152-164.

(2008). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 14(3):152-164

Van auto-erotiek naar eros: De infantiele seksualiteit, het genot van de ander, en het probleem van de ‹seksuele liefde› in Freuds ‹Drei Abhandlungen›

Tomas Geyskens

In 1905 schrijft Freud in zijn Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie: ‹De geslachtsdrift is in de kinderjaren dus objectloos, auto-erotisch› (1905a, p. 107, cursivering door Freud). In de editie van 1920 zwakt hij deze stelling af door tussen ‹dus› en ‹objectloos› de woorden ‹niet gecentreerd en aanvankelijk› toe te voegen. Deze kleine toevoeging uit 1920 bezegelt Freuds subtiele maar radicale herschrijving van zijn theorie van de seksualiteit in de opeenvolgende edities van Drei Abhandlungen. Door de latere toevoeging van bijvoorbeeld de verschillende fasen in de seksuele ontwikkeling, de infantiele seksuele theorieën, het narcisme, het oedipuscomplex enzovoort, verlaat Freud (althans schijnbaar) zijn aanvankelijke opvatting van de infantiele seksualiteit als iets auto-erotisch, objectloos en polymorf-pervers, ten voordele van een ontwikkelingspsychologische theorie waarvan het oedipuscomplex de kern en het overwinnen ervan het onbereikbare ideaal vormt (vgl. Van Haute 2002). Hierdoor werden de interne coherentie en contradicties in de eerste editie van Drei Abhandlungen onzichtbaar. Daarom wil ik in dit artikel een aantal intuïties van de vroege Freud onder het stof vandaan halen omdat ze misschien kunnen aansluiten bij de recent hernieuwde aandacht voor de seksualiteit in de hedendaagse psychoanalyse (vgl. Fonagy 2007).

Auto-erotiek en het terugvinden van het object

‹De geslachtsdrift is in de kinderjaren dus objectloos, auto-erotisch› (Freud 1905a, p. 107). Uiteraard bedoelt Freud niet dat er een objectloze periode zou bestaan in de kindertijd. Niet het kind is objectloos, maar de seksuele drift in de kindertijd is zonder object. Deze objectloosheid van de infantiele seksualiteit moet wel radicaal worden opgevat: de infantiele seksualiteit heeft niet alleen geen reëel object, ze heeft ook geen fantasmatisch object.1

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.