Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine search by publication year…

PEP-Web Tip of the Day

Having problems finding an article? Writing the year of its publication in Search for Words or Phrases in Context will help narrow your search.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Smet, J. De Groef, J. Geerardyn, F. Kessler, J. Vandeputte, J. (2009). 1995-2010: Lustrumsymposium: Is de psychoanalyse gek (genoeg)?. Tijdschr. Psychoanal., 15(4):215.

(2009). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 15(4):215

1995-2010: Lustrumsymposium: Is de psychoanalyse gek (genoeg)?

Jo Smet, Johan De Groef, Filip Geerardyn, Johanna Kessler en Jan Vandeputte

Met dit nummer heeft het Tijdschrift voor Psychoanalyse er vijftien jaargangen op zitten. Dit lustrum vieren we met een symposium op zaterdag 13 maart 2010 in het historische Het Pand te Gent. De symposiumcommissie brengt het programma graag bij alle lezers en geïnteresseerden onder de aandacht en nodigt eenieder van harte uit. Het belooft een inspirerende middag te worden, gevolgd door een feestelijk en vrolijk omlijst diner. De folder met het uitgebreide programma vindt u los gevoegd bij dit nummer.

We willen hier nog eens expliciteren dat het Tijdschrift een realisatie is van de Stichting Tijdschrift voor Psychoanalyse, waaraan zeven Belgische en Nederlandse verenigingen participeren, die zich ieder op eigen wijze met psychoanalyse bezighouden. De respectievelijke ‹bloedgroepen› zijn vertegenwoordigd in bestuur en redactie. Het is niet overdreven om deze duurzame en veelkleurige samenwerking een groot goed te noemen. Zowel naar buiten als intern kan deze bundeling van krachten een verbindende rol spelen en — via de publicaties van auteurs van verschillend analytisch pluimage — de dialoog gaande houden.

Het motto van het symposium, ‹Is de psychoanalyse gek (genoeg)?›, evoceert een spanningsveld dat inherent lijkt aan de materie waarmee de psychoanalyse zich bezighoudt. Momenteel ondergaat de psychoanalyse de invloed van een samenleving die meer dan ooit wordt beheerst door een technisch en instrumenteel denken dat eerder snelle dan grondige efficiëntie eist.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.