Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: Understanding Rank

PEP-Web Tip of the Day

When you do a search, you can sort the results bibliographically alphabetical or by “rank”. What is Rank?

Rank refers to the search engine’s “best guess” as to the relevance of the result to the search you specified. The exact method of ranking used varies a bit depending on the search. In its most basic level, when you specify a single search term, rank looks at the density of the matches for the word in the document, and how close to the beginning of the document they appear as a measure of importance to the paper’s topic. The documents with the most matches and where the term is deemed to have the most importance, have the highest “relevance” and are ranked first (presented first).

When you specify more than one term to appear anywhere in the article, the method is similar, but the search engine looks at how many of those terms appear, and how close together they appear, how close to the beginning of the document, and can even take into account the relative rarity of the search terms and their density in the retrieved file, where infrequent terms count more heavily than common terms.

To see a simple example of this, search for the words (not the phrase, so no quotes):

unconscious communications

Look at the density of matches in each document on the first page of the hits. Then go to the last page of matched documents, and observe the density of matches within the documents.

A more complex search illustrates this nicely with a single page and only 15 matches:

counter*tr* w/25 “liv* out” w/25 enact*

There are a lot of word forms and variants of the words (due to the * wildcards) above that can match, but the proximity (w/25) clause limits the potential for matching. What’s interesting here though is how easily you can see the match density decrease as you view down the short list.

The end result of selecting order by rank is that the search engine’s best “guess” as to which articles are more relevant appear higher on the list than less relevant articles.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Veerman, A. Verheugt-Pleiter, A. (2009). Technische variaties: Dialoog over de behandeling van een vijfjarige jongen. Tijdschr. Psychoanal., 15(4):230-250.
    

(2009). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 15(4):230-250

Technische variaties: Dialoog over de behandeling van een vijfjarige jongen

Akke Veerman en Annelies Verheugt-Pleiter

Ongeveer een jaar geleden is in onze intervisiegroep voor Kees een kindertherapie geïndiceerd. Kees dreigt een narcistische stoornis te ontwikkelen. Omdat hij impulsief en ongeremd is, in concrete termen denkt en slecht kan afstemmen wordt geopperd dat hij zou kunnen profiteren van mentaliserende interventies. Annelies Verheugt-Pleiter, die ervaring heeft met mentaliserend werken, stelt voor om de behandeling, die door Akke Veerman gedaan zal worden, van commentaar te voorzien.

In de loop van de behandeling vraagt Akke Veerman zich af of het model van Tronick over de wederzijdse uitbreiding van het bewustzijn een aanvulling zou kunnen vormen op het gebruik van het psychoanalytische en het op mentaliseren gebaseerde model. In het eerste deel van dit artikel, ‹Even iets anders dan brood›, beschrijft ze na één jaar behandeling hoe de therapie verlopen is en hoe het model van Tronick haar helpt de problematiek van Kees te begrijpen. In het tweede deel, ‹Mag het ietsje meer zijn?›, geeft Annelies Verheugt-Pleiter aan de hand van de vignetten van Akke Veerman aan welke aanvullingen zij zou geven om de behandeling nog meer ‹mentaliseren bevorderend› te maken.

In haar voorwoord bij het boek over kinderanalytische techniek dat jarenlang gold als het handboek op dit gebied (Sandler e. a. 1980) schrijft Anna Freud dat kinderen moeilijker analytisch te behandelen zijn dan volwassenen. Ze noemt als redenen: grotere intolerantie voor onlust en angst, onvermogen of onwil om vrij te associëren, voorkeur voor actie in plaats van verbalisatie, gebrekkige frustratietolerantie in de overdrachtsrelatie en de onvermijdelijke intrusie door ouders. In de kinderanalytische praktijk is daarom volgens haar van meet af aan geëxperimenteerd met de techniek. Dit boek laat zien dat er geen absolute psychoanalytische techniek bestaat voor kinderanalytisch werk, maar eerder een serie analytische principes, die aan specifieke gevallen moeten worden aangepast.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.