Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see the German word that Freud used to refer to a concept…

PEP-Web Tip of the Day

Want to know the exact German word that Freud used to refer to a psychoanalytic concept? Move your mouse over a paragraph while reading The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud and a window will emerge displaying the text in its original German version.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

van Compernolle, L. (2010). Dwang en angst in de adolescentie. Tijdschr. Psychoanal., 16(3):176-188.

(2010). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 16(3):176-188

Dwang en angst in de adolescentie

Leen van Compernolle

Jongeren met dwangstoornissen vormen meestal een complexe uitdaging, zowel wat betreft het begrijpen van de problematiek als de behandeling. In dit artikel wordt een benaderingswijze beschreven die zich gaandeweg vanuit de klinische praktijk ontwikkeld heeft. Ze probeert niet alleen recht te doen aan de psychodynamiek die de dwangstoornis ‹nodig›maakt, maar ook aan de eigenheid van de structuur ervan. Vignetten van jongeren die ik als psychiater ambulant en residentieel1 behandelde dienen als illustratie.

De uitdagingen van de puberteit (individuatie, separatie en seksualiteit) kunnen zeer veel angst mobiliseren en van daaruit regressie provoceren. Op die manier komt retroactief, nachträglich, de eerste individuatie-separatie (Mahler e. a. 1975) onder druk te staan. Toevlucht wordt gezocht in anale controle, en de — eventueel nooit geheel overwonnen en latent nog aanwezige — primitieve equivalente modus van mentale activiteit gaat nu duidelijk domineren. Dit brengt het psychisch functioneren op de rand van het psychotische. Het komt vaak zodanig onder druk te staan dat ambulante behandeling niet langer haalbaar is en een ziekenhuisopname binnen een jeugdpsychiatrische setting noodzakelijk wordt.

De eerste casus die ik zal brengen illustreert hoe de separatie niet voltrokken kan worden, enerzijds relationeel (nog te veel de ander nodig hebben), anderzijds wegens onvoldoende mentale maturiteit. Dit laatste werk ik uit aan de hand van het model van Fonagy en Target. Het dwangmatig functioneren situeert zich volgens mij binnen wat zij benoemen als de ‹equivalente modus van mentaal functioneren›. Dwangstoornissen bij jongeren kunnen zowel te maken hebben met een secundaire regressie naar deze primitieve vorm van mentale activiteit, als met een primaire blokkade in de ontwikkeling. Dit positioneert hen meteen in een (rand)psychotisch register. De primaire blokkade zal ik illustreren aan de hand van een tweede casus.

Bij een onmogelijke separatie zijn de twee partijen — het kind en de ouders — in wisselende mate betrokken.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.