Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
PEP-Easy Tip: To save PEP-Easy to the home screen

PEP-Web Tip of the Day

To start PEP-Easy without first opening your browser–just as you would start a mobile app, you can save a shortcut to your home screen.

First, in Chrome or Safari, depending on your platform, open PEP-Easy from pepeasy.pep-web.org. You want to be on the default start screen, so you have a clean workspace.

Then, depending on your mobile device…follow the instructions below:

On IOS:

  1. Tap on the share icon Action navigation bar and tab bar icon
  2. In the bottom list, tap on ‘Add to home screen’
  3. In the “Add to Home” confirmation “bubble”, tap “Add”

On Android:

  1. Tap on the Chrome menu (Vertical Ellipses)
  2. Select “Add to Home Screen” from the menu

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Keirse, W. (2011). Een blinde vlek geduid: Bespreking van: Louise Gyler (2010). The gendered unconscious — Can gender discourses subvert psychoanalysis? New York/Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 40171 5, 196 pp., £ 17,50. Tijdschr. Psychoanal., 17(4):278-279.
    

(2011). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 17(4):278-279

Een blinde vlek geduid: Bespreking van: Louise Gyler (2010). The gendered unconscious — Can gender discourses subvert psychoanalysis? New York/Hove: Routledge. ISBN 978 0 415 40171 5, 196 pp., £ 17,50

Review by:
Wouter Keirse

The gendered unconscious is verschenen in de reeks Women and psychology, die onder redactie staat van Jane Ussher. Deze reeks — die reeds meer dan twintig boeken telt — poogt een brug te leggen tussen abstract wetenschappelijk onderzoek en het leven van vrouwen. In The gendered unconscious is Louise Gyler geïnteresseerd in de bijdrage van de huidige kennis over gender en seksualiteit aan de theorievorming en de praktijk van de psychoanalyse en de psychotherapie in ruimere zin. Kortom, haar focus ligt op gendertheorieën en hun wisselwerking met de klinische psychoanalytische praktijk. Ze beargumenteert op een overtuigende manier dat de sociaal normerende genderposities bewust en onbewust verweven zijn in onze theorievorming en praktijkvoering, wat betekent dat het antwoord op haar uitdagende ondertitel — Can gender discourses subvert psychoanalysis? — positief is. In haar onderzoek gebruikt ze psychoanalytische theorieën, met inbegrip van theorieën over psychoseksualiteit en hedendaagse psychoanalytische gendertheorieën, als kritisch instrument om de genderhiërarchie te deconstrueren en om de specifieke blinde vlekken in elk model bloot te leggen. Het boek telt zeven hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag gesitueerd en gemotiveerd, vertrekkende vanuit de erkenning dat er in de psychoanalyse structureel een masculiene bias aanwezig is. Diezelfde psychoanalyse biedt ook een kritische methodologie om te onderzoeken via welke wegen gender en seksualiteit functioneren in de menselijke psyche.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.