Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Statistics of the Most Popular Journal Articles on PEP-Web can be reviewed at any time. Just click the “See full statistics” link located at the end of the Most Popular Journal Articles list in the PEP Section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Geyskens, T. (2012). Verstandelijke handicap en basale driftproblematiek: Een casus. Tijdschr. Psychoanal., 18(3):177-186.

(2012). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 18(3):177-186

Verstandelijke handicap en basale driftproblematiek: Een casus

Tomas Geyskens

Mensen met een verstandelijke handicap in combinatie met ernstige psychopathologie behoren om evidente redenen zelden tot het vaste klantenbestand van een psychoanalyticus. Toch kan de ontmoeting tussen de psychoanalyse en de wereld van de verstandelijke handicap vruchtbaar zijn, ook voor de psychoanalyse. Het gaat er hier immers niet om het goud van de klassieke kuur aan te lengen met het lood van het therapeutische enthousiasme, want zelfs met een zeer sterk aangepaste techniek komt men niet ver bij mensen die vanwege hun handicap slechts zeer rudimentair kunnen spreken en door hun psychopathologie slechts zeer weinig kunnen spelen. Daardoor komt de psychoanalyticus in de onmogelijkheid zijn ‹elders verworven competenties› toe te passen, en wordt hij gedwongen zich te bezinnen op de antropologische en ethische grondslagen van zijn discipline. Met het oog op een dergelijke bezinning presenteer ik eerst Xavier.

Xavier

Xavier is een Franstalige jongeman van eenentwintig jaar. Ten gevolge van het alcoholisme van zijn moeder wordt hij geboren met het foetale alcoholsyndroom. Als hij vier jaar is, wordt hij door de jeugdrechtbank in een instelling geplaatst en wordt op bevel van de jeugdrechter het contact met zijn moeder totaal verbroken. Hij gaat dan wel nog op bezoek bij zijn vader maar komt zodanig angstig en overstuur terug van deze bezoeken dat ook die worden stopgezet op grond van ernstige vermoedens van geweld.

Op tienjarige leeftijd wordt hij opgenomen in een pleeggezin en gaat hij naar een andere school. Hij heeft vooral een goede band met zijn pleegvader, die een ‹copain› voor hem is, hem houvast biedt en hem laat meewerken in de tuin. De eerste jaren gaat dit goed, maar dan begint hij op school gepest te worden door even ‹karaktergestoorde›, maar intellectueel sterkere medeleerlingen. De school raadt het pleeggezin aan een andere school of opvang te zoeken.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.