Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To open articles without exiting the current webpage…

PEP-Web Tip of the Day

To open articles without exiting your current search or webpage, press Ctrl + Left Mouse Button while hovering over the desired link. It will open in a new Tab in your internet browser.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vandeputte, J. (2012). Het duizelt (me)… Bespreking van: Elizabeth Spillius & Edna O'Shaughnessy (red.) (2011). Projective identification — The fate of a concept. Hove/New York: Routledge. isbn 978 0 415 60529 8, 407 pp., £ 23,99. Tijdschr. Psychoanal., 18(3):228-230.

(2012). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 18(3):228-230

Het duizelt (me)… Bespreking van: Elizabeth Spillius & Edna O'Shaughnessy (red.) (2011). Projective identification — The fate of a concept. Hove/New York: Routledge. isbn 978 0 415 60529 8, 407 pp., £ 23,99

Review by:
Jan Vandeputte

Een woord(en)boek van vierhonderdenzeven bladzijden met slechts één lemma, of, een psychogeografie — in tijd en plaats — van een van de belangrijkste psychoanalytische concepten van dit moment: zó is dit boek het beste te omschrijven. Elizabeth Spillius en Edna O'Shaughnessy verkennen de ontwikkeling van het concept ‹projectieve identificatie›, met zijn antecedenten in Freuds werk, tot aan Melanie Kleins naamgeving en definitie, en ze behandelen de wijze waarop dat concept zich verder ontvouwt, (kritisch) ontvangen wordt, afgewezen wordt en verandering ondergaat in de verschillende psychoanalytische scholen, culturen en plaatsen. In hun verkenning maken Spillius en O'Shaughnessy gebruik van herdrukken van klassiekers, kritische overzichten van belangrijke vertegenwoordigers van een ‹school›, de PEP-cd-rom en uitvoerige antwoorden op vragen die de redacteuren per brief en e-mail aan vele collega's stuurden.

De structuur van het boek is duidelijk en helder — nodig en helpend bij zo'n complex begrip. Het bestaat uit drie delen. Het eerste deel is gewijd aan het werk van Melanie Klein, met een inleidend hoofdstuk van Spillius en een herdruk van Notes on some schizoid mechanisms — versie 1952. Deze datering heeft betekenis. Spillius laat dankzij haar onderzoek in het Kleinarchief zien hoe Klein zelf worstelde met het begrip en zich tussen de versie van 1947 en later werk liever uitliet in klinische vignetten — als illustratie van het concept — dan in precieze definities; met name was ze bezorgd over het dreigende gemak waarmee ‹projectieve identificatie› misbruikt zou worden om de tegenoverdracht als informatiebron van de patiënt te zien.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.