Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To report problems to PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Help us improve PEP Web. If you find any problem, click the Report a Problem link located at the bottom right corner of the website.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Verheugt-Pleiter, A. (2012). Toepassingen van MBT in de kinder- en jeugd-GGZ: Bespreking van: Nick Midgley & Ioanna Vrouva (red.) (2012). Minding the child — Mentalization-based interventions with children, young people and their families. Londen: Routledge. isbn 978 0 415 60525 0, 225 pp., $ 36,95. Tijdschr. Psychoanal., 18(4):305-306.

(2012). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 18(4):305-306

Toepassingen van MBT in de kinder- en jeugd-GGZ: Bespreking van: Nick Midgley & Ioanna Vrouva (red.) (2012). Minding the child — Mentalization-based interventions with children, young people and their families. Londen: Routledge. isbn 978 0 415 60525 0, 225 pp., $ 36,95

Review by:
Annelies Verheugt-Pleiter

Het idee voor het boek Minding the child is ontstaan naar aanleiding van twee conferenties in 2010 over op mentaliseren gerichte interventies met kinderen, jongeren en gezinnen. De eerste werd georganiseerd door het Anna Freud Centre in Londen en de tweede door het Yale Child Study Centre in New Haven (vs). Op 18 mei 2012 werd door het Anna Freud Centre opnieuw een conferentie georganiseerd over dit thema met als titel: From the inside out: mentalization theory and practice with children, families, schools and communities. Op deze dag werd het hier besproken boek gepresenteerd. Mentalization Based Therapy (MBT) is een evidence-based benadering voor het werken met volwassenen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS). Dit therapiemodel wordt inmiddels toegepast op een reeks andere stoornissen en problemen. Vreemd genoeg is er minder aandacht voor en nog geen bewezen effectiviteit van het MBT-model van het therapeutisch werken met kinderen, jongeren en gezinnen, terwijl de benadering stevig gefundeerd is in een ontwikkelingstheorie, en belangrijke klinische concepten ontstaan zijn uit het therapeutisch werken met kinderen.

In het eerste deel van het boek vatten Peter Fonagy en Elizabeth Allison het ontwikkelingsmodel van het mentaliseren nog eens kundig samen, inclusief de context van de gehechtheidsrelaties.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.