Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save a shortcut to an article to your desktop…

PEP-Web Tip of the Day

The way you save a shortcut to an article on your desktop depends on what internet browser (and device) you are using.

  • Safari
  • Chrome
  • Internet Explorer
  • Opera

 

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

van Coillie, O. (2013). Van ware woorden en schone letteren: Psychoanalyse in onze tijd. Tijdschr. Psychoanal., 19(2):97-107.
  

(2013). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 19(2):97-107

Essay

Van ware woorden en schone letteren: Psychoanalyse in onze tijd

Ons van Coillie

Uitgangspunt van dit essay is de vraag of de psychoanalyse nog een therapie is voor deze tijd. Ik kijk terug op hoe ik zelf tot de psychoanalyse kwam, hoe ze mij verleidde en bezielde, maar ook teleurstelde.

Terugkijkend zie ik ook hoezeer de samenleving, en met haar de psychoanalyse, veranderd is in de voorbije decennia. Een vergelijking tussen psychoanalyse en literatuur laat mij toe een paar conclusies te formuleren over de plaats van de psychoanalyse in onze tijd.

Scepticisme in theorie …

Als jongeman koos ik er na de middelbare school voor om filosofie te gaan studeren. Die keuze had veel te maken met mijn diepgewortelde scepticisme. Bij al wat als waarheid wordt voorgeschoteld heb ik vragen en twijfels, ik sta sceptisch tegenover alle zekerheden. Op mijn manier was en ben ik nog steeds een ‹cartesiaan›: twijfel is niet alleen de eerste zekerheid, het is vooral de oorsprong en ook de blijvende voedingsbodem van het denken, waarzonder het denken snel steriel wordt. Mijn scepticisme had mij, nog voor mijn keuze voor de filosofie, reeds verwijderd van het traditionele katholieke geloof waarin ik was grootgebracht, en later bracht het mij ook tot de psychoanalyse.

In de filosofie vond ik veel van wat ik er hoopte te vinden: een denken dat niet bang is voor twijfels, dat in de eerste plaats kritisch is en vooral niet dogmatisch, een denken dat zich verre houdt van het wijd verbreide spuien van persoonlijke opinies zonder enig soortelijk gewicht. Toch was de filosofie voor mij ten dele een teleurstelling, omdat ik het gevoel had dat zij, met al haar abstracte theorieën, te ver verwijderd bleef van het reële leven, van het lichaam, van ons vlees en onze driften. Filosofische overtuigingen leken nauwelijks een invloed te hebben op het reële leven van de filosofen.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.