Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To zoom in or out on PEP-Web…

PEP-Web Tip of the Day

Are you having difficulty reading an article due its font size? In order to make the content on PEP-Web larger (zoom in), press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the plus sign (+). Press Ctrl (on Windows) or ⌘Command (on the Mac) and the minus sign (-) to make the content smaller (zoom out). To go back to 100% size (normal size), press Ctrl (⌘Command on the Mac) + 0 (the number 0).

Another way on Windows: Hold the Ctrl key and scroll the mouse wheel up or down to zoom in and out (respectively) of the webpage. Laptop users may use two fingers and separate them or bring them together while pressing the mouse track pad.

Safari users: You can also improve the readability of you browser when using Safari, with the Reader Mode: Go to PEP-Web. Right-click the URL box and select Settings for This Website, or go to Safari > Settings for This Website. A large pop-up will appear underneath the URL box. Look for the header that reads, “When visiting this website.” If you want Reader mode to always work on this site, check the box for “Use Reader when available.”

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Geldhof, A. (2013). Liever belachelijk dan arm: Over een gokverslaafde travestiet en zijn perverse passie voor de moeder. Tijdschr. Psychoanal., 19(3):180-191.

(2013). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 19(3):180-191

Liever belachelijk dan arm: Over een gokverslaafde travestiet en zijn perverse passie voor de moeder

Abe Geldhof

Veel gevallen van transvestitisme zal men in de literatuur niet ontmoeten. De uitgebreide memoires van Abbé François-Timoléon de Choisy (1644-1724), die een groot deel van zijn leven aan het hof van Louis XIV verbleef, zijn alleen al daarom van grote waarde (De Choisy 1862).1 Tot de leeftijd van achttien jaar werd hij door zijn moeder verkleed als meisje. Een tweetal jaren kleedde hij zich als man om daarna te ‹hervallen› en zich onder de bijnaam Madame de Sancy in het openbaar te vertonen.

Op een gegeven moment wordt hij evenwel publiekelijk aangevallen door zijn oom, wat hem doet besluiten Parijs te verlaten en in anonimiteit te gaan leven onder een tweede pseudoniem, Madame la comtesse des Barres. Daar verleidt hij jonge vrouwen onder het goedkeurend oog van hun moederom hen er ofwel van te overtuigen zich als jongen te verkleden of om ze te leren hoe zij zich als vrouw dienen te kleden en te gedragen. Verkleed als vrouw is hij De vrouw, zonder zich iets aan te trekken van de biologische categorie waartoe hij behoort. In die zin is zijn optreden een grote schijnvertoning. ‹Ik was een goed komediespeelster, het was mijn eerste beroep›, zegt hij (De Choisy 1862, p. 494). Tot seksuele handelingen komt het echter zelden. Op drieentwintigjarige leeftijd begint hij zich evenwel onbezonnen in kansspelen te storten, waardoor hij zijn fortuin verspeelt. De rest van zijn leven lijdt hij armoede en hij loopt zijn benoeming als bisschop mis omdat hij weigert zijn transvestitisme op te geven.

Ik zal twee zaken bespreken, vanuit lacaniaans perspectief. In mijn lectuur zijn ten eerste het transvestitisme en de gokverslaving van De Choisy op te vatten als twee zijden van eenzelfde perverse problematiek. Ze dienen volgens mij in verhouding tot elkaar te worden gelezen. In het geval van het transvestitisme staat de imaginaire fallus op het spel. Wanneer hij verkleed is als vrouw, dan is hij wat aan de moeder ontbreekt. De gokverslaving reveleert echter een andere ondraaglijke, beangstigende zijde. Wanneer hij ruw ‹ontmaskerd› wordt door zijn oom, kan hij het spel van schijn en komedie niet langer spelen en staat plots de symbolische fallus op het spel. Op dit moment wordt hij namelijk als subject ondervraagd omtrent zijn symbolische identificaties, voorbij het imaginaire spel.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.