Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To go directly to an article using its bibliographical details…

PEP-Web Tip of the Day

If you know the bibliographic details of a journal article, use the Journal Section to find it quickly. First, find and click on the Journal where the article was published in the Journal tab on the home page. Then, click on the year of publication. Finally, look for the author’s name or the title of the article in the table of contents and click on it to see the article.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Deben-Mager, M. Folkers, C. (2014). Op mentaliseren gebaseerde psychoanalyse en psychodynamische psychotherapie. Tijdschr. Psychoanal., 20(1):37-52.
  

(2014). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 20(1):37-52

Op mentaliseren gebaseerde psychoanalyse en psychodynamische psychotherapie

Margit Deben-Mager en Chris Folkers

Zoals inmiddels bekend mag worden verondersteld is Mentalization Based Treatment (MBT) een effectieve behandelingsvorm gebleken voor persoonlijkheidsproblematiek, en dan met name de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS) (Bateman & Fonagy 1999, 2001). Deze therapie, met het vaste format van een combinatie van groepstherapie en individuele gesprekken, is een uitwerking door Antony Bateman van de theorie over mentaliseren van Fonagy, Target, Gergely, Allen en anderen (Fonagy e.a. 2002).

De theorie over hoe een coherent zelf wordt opgebouwd, met besef van eigen en andermans binnenwereld, is een dóórontwikkeling van de klassieke psychoanalytische theorie, met nadruk op de ontwikkeling van zelforganisatie en affectregulatie (Fonagy & Target 2003).

In dit artikel zullen wij proberen in kaart te brengen hoe deze theoretische ontwikkelingen de interventies en techniek van psychoanalyses en psychoanalytische therapieën beïnvloeden. De focus ligt op de behandeling van patiënten die niet lijden aan een persoonlijkheidsstoornis in engere zin, maar die wel een hoge lijdensdruk hebben, door vaak complexe problematiek en comorbiditeit, wat leidt tot stress, disfunctioneren en kwetsbaarheid; dit werd vroeger aangeduid met ‹neurotische persoonlijkheidsorganisatie›.

Verschillen in theorie

Verschillen tussen de meer klassieke psychoanalytische theorie en de theorie over mentaliseren betreffen vooral de inzichten in de dynamiek van de opbouw van de persoonlijkheid en, daaruit volgend, de focus van de behandeling.

In de klassieke psychoanalytische theorie wordt de ontwikkeling van de persoonlijkheid in grote lijnen gezien als een zich voornamelijk intrapsychisch voltrekkend proces, waarbij de interne dynamiek gevormd wordt door het al dan niet bevredigd worden van aangeboren driften (seksualiteit en agressie). In deze dynamiek ontstaat een persoonlijkheidsstructuur die gelaagd is: bewust, (pre)bewust, onbewust. De — weliswaar onmisbare — ander speelt een minder prominente rol in dit proces en maakt slechts deel uit van een aanvankelijk diffuse en ongedifferentieerde context.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.