Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To use Pocket to save bookmarks to PEP-Web articles…

PEP-Web Tip of the Day

Pocket (formerly “Read-it-later”) is an excellent third-party plugin to browsers for saving bookmarks to PEP-Web pages, and categorizing them with tags.

To save a bookmark to a PEP-Web Article:

  • Use the plugin to “Save to Pocket”
  • The article referential information is stored in Pocket, but not the content. Basically, it is a Bookmark only system.
  • You can add tags to categorize the bookmark to the article or book section.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vannieuwenborg, L. Vermote, R. (2014). Bijna wezig maar bovenal ‹af› Poëzie als therapie bij mentalisatieproblemen en psychose. Tijdschr. Psychoanal., 20(2):109-125.
   

(2014). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 20(2):109-125

Bijna wezig maar bovenal ‹af› Poëzie als therapie bij mentalisatieproblemen en psychose

Lena Vannieuwenborg en Rudi Vermote

La poésie dans une oeuvre, c'est ce qui fait apparaître l'invisible (Saurraute 1962, p. 53).

Eerder literatuuronderzoek (Vannieuwenborg 2011) liet uitgebreide evidentie zien voor de therapeutische waarde van het werken met poëzie bij patiënten met goede realiteitstoetsing en voldoende mentalisatiecapaciteit.1 Patiënten bij wie deze ontbreken, hebben het moeilijk om affecten te differentiëren en te benoemen. Voor hun behandeling is het cruciaal eerst de capaciteit tot mentalisatie of reflectie in gang te zetten, te stimuleren, en hun ervaringen vorm te helpen geven (Choi-Kain & Gunderson 2008; Fonagy & Bateman 2007; Vermote 2005). De klinische praktijk leert ons dat dit een grote evenwichtsoefening is. Doordat de patiënt moeite heeft om te symboliseren, loopt de therapeut het risico dat interventies op symbolisch niveau erg concreet en als ‹realiteit› worden ervaren. Dit kan leiden tot verwarring, overspoeling of verdere verbrokkeling.

Over de mogelijke waarde van het werken met poëzie bij patiënten met zwaardere problematiek2 is wel geschreven maar veel minder (Roy e.a. 2004; Shafi 2010; Tamura 2001), en vaak ook gaat het om oude studies (Hallowell & Smith 1983; Miller 1978). Bij ons groeide de vraag of poëzie ook bij deze groep een medium zou kunnen zijn om mentalisatie te bevorderen en zo het psychisch functioneren te verbeteren. Onder ‹poëzie› verstaan we in dit artikel alle tekst die door de combinatie van vorm, beelden, woorden, klanken en betekenissen een bijzondere zeggingskracht krijgt en bepaalde gevoelens, ervaringen of ideeën kan overbrengen op een manier die ‹raakt›. Het gaat om meer dan alleen vormen heeft te maken met een manier van kijken die verder gaat dan het concrete, nuchtere, en ook een affectieve verbinding kent.

In deze tekst willen we vanuit onze eigen ervaringen met psychotische patienten3 weergeven hoe het werken met poëzie voor hen therapeutisch kan zijn. Om dit tegen een bredere achtergrond te plaatsen bespreken we eerst de verdiensten van het werken met poëzie bij patiënten met mentalisatieproblemen maareen nog voldoende realiteitstoetsing, namelijk bij patiënten met persoonlijkheidsmoeilijkheden.4 Voor beide patiëntengroepen werden poëziegroepen georganiseerd.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.