Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To receive notifications about new content…

PEP-Web Tip of the Day

Want to receive notifications about new content in PEP Web? For more information about this feature, click here

To sign up to PEP Web Alert for weekly emails with new content updates click click here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Verbeke, E. (2014). Ontmoeting met de adolescent: Verslag van: Adolescentie [Gent, 12 februari 2014]. Tijdschr. Psychoanal., 20(2):139-140.
   

(2014). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 20(2):139-140

Verslagen

Ontmoeting met de adolescent: Verslag van: Adolescentie [Gent, 12 februari 2014]

Evi Verbeke

Wat kan de psychoanalyse ons bijleren over de adolescentie en wat kan zij betekenen voor de adolescent die zich tot haar richt, of, in de meeste gevallen, ernaartoe wordt gestuurd? Dit waren de vragen op de studiedag Adolescentie, georganiseerd door het vormingsinstituut Idesça en het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP), op 12 februari 2014 in het Geuzenhuis te Gent. Vier sprekers kwamen vertellen over hun werk in uiteenlopende settings. Ivo Van Nerum startte de studiedag. Vanuit een aantal concepten formuleerde hij hoe de agressie in de adolescentie beter begrepen kan worden. Van Nerum schetste dit aan de hand van het verminderde mentaliseren bij het ageren; maar ook via de mogelijke developmental breakdown die we in de adolescentie soms zien optreden. Het lichaam van de adolescent kan in sommige gevallen zeer overspoelend zijn, waardoor de adolescent zijn eigen lichaam zal aanvallen en het op verschillende manieren kan gaan gebruiken of laten gebruiken. Uiteindelijk belandt Van Nerum bij Winnicott, die de agressie beschouwt als een vorm van noodzakelijke groei. Op die manier komen we tot een klinisch bruikbaar en boeiend concept. Een kind moet de agressie kunnen doorstaan om te kunnen spelen. Agressie is een noodzakelijk element voor de identiteit. In de adolescentie zal deze agressie soms ook in de overdracht terechtkomen en moeten we die als analyticus kunnen doorstaan. De analyticus moet zich beschikbaar stellen als object dat deze destructie overleeft.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2021, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.