Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To refine your search with the author’s first initial…

PEP-Web Tip of the Day

If you get a large number of results after searching for an article by a specific author, you can refine your search by adding the author’s first initial. For example, try writing “Freud, S.” in the Author box of the Search Tool.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Verstraten, P. (2014). Ethiek in documentairefilms: Bespreking van: Agnieszka Piotrowska (2014 [2013]). Psychoanalysis and ethics in documentary film. Oxon/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 81347 1, 256 pp., £ 29,99. Tijdschr. Psychoanal., 20(3):233-235.

(2014). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 20(3):233-235

Ethiek in documentairefilms: Bespreking van: Agnieszka Piotrowska (2014 [2013]). Psychoanalysis and ethics in documentary film. Oxon/New York: Routledge. ISBN 978 0 415 81347 1, 256 pp., £ 29,99

Review by:
Peter Verstraten

Toen de Poolse regisseur Krzysztof Kieślowski in 1974 een documentaire maakte over een dakloze familie, bezorgde hij het gezin via via een appartement. Achteraf voelde hij zich ongemakkelijk over zijn bemoeienis. Hij besefte dat hij de werkelijkheid niet uit altruïstische motieven had bijgestuurd, maar deze optimistische wending paste eenvoudigweg beter bij zijn eigen project. Eind jaren zeventig schakelde hij over van documentaire naar fictie, omdat hij het filmen van echte tranen te obsceen was gaan vinden. Groot gelijk had Kieślowski volgens cultuurfilosoof Slavoj Žižek, want documentaires zijn een vorm van huisvredebreuk waarbij men ‹something more Real than Reality itself› aantreft. In haar rijk geschakeerde Psychoanalysis and ethics in documentary film beschouwt Agnieszka Piotrowska de keus van Kieślowski als de weg van de minste weerstand. Haar studie is een poging om te overdenken onder welke voorwaarden het maken van documentaires, waarbij intieme, verbale getuigenissen een sleutelrol spelen, wel degelijk een ethische activiteit kan zijn. Piotrowska pareert overtuigend de ongelukkige aanname dat de documentaire een ‹vertoog van eenvoud› zou zijn met een objectief wetenschappelijke inslag. Vanwege die valse aanspraak op objectiviteit is de psychoanalyse als mogelijk klankbord lange tijd buitengesloten, aldus Piotrowska, en werden de lessen van Freud en Lacan in de filmwetenschappen enkel op de narratieve fictiefilm betrokken.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.