Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To see the German word that Freud used to refer to a concept…

PEP-Web Tip of the Day

Want to know the exact German word that Freud used to refer to a psychoanalytic concept? Move your mouse over a paragraph while reading The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud and a window will emerge displaying the text in its original German version.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Reijzer, H. (2015). Een meegesmokkelde eindredacteur. Tijdschr. Psychoanal., 21(3):165-167.
    

(2015). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 21(3):165-167

Een meegesmokkelde eindredacteur

Hans Reijzer

Petra Fontaine kende ik al flinke tijd voordat zij Petra Kaas werd. Op de Universiteit van Amsterdam was zij bij de zogeheten andragologen assistent statistiek en ik docent gespreksvoering. Het was in het minirevolutionaire tijdperk dat Nederland rond 1970 in de greep had. Vanuit de studentenadministratie moesten alle door het huwelijk veranderende achternamen, die meisjesnamen werden genoemd, bij het meisje blijven. Naamsverandering, daar was geen beginnen aan, vond het hoofd van de afdeling. Dat zag Petra anders. Zij liet zich niet door de heersende mode van de wijs brengen. Ze trouwde met Rob Kaas en dat is een vent die er wezen mag, inclusief zijn naam.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.