Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To save articles in ePub format for your eBook reader…

PEP-Web Tip of the Day

To save an article in ePub format, look for the ePub reader icon above all articles for logged in users, and click it to quickly save the article, which is automatically downloaded to your computer or device. (There may be times when due to font sizes and other original formatting, the page may overflow onto a second page.).

You can also easily save to PDF format, a journal like printed format.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Van Driel, S. (2015). De morele derde: Verslag van: The moral third — Psychoanalysis, witnessing and repair [Utrecht, 21 april 2015]. Tijdschr. Psychoanal., 21(3):223-225.
  

(2015). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 21(3):223-225

De morele derde: Verslag van: The moral third — Psychoanalysis, witnessing and repair [Utrecht, 21 april 2015]

Sanne Van Driel

In april dit jaar verdrinken er bijna tweeduizend bootvluchtelingen in de Middellandse Zee. Ik vind dit afschuwelijk, en tegelijk voelt dat leeg en pathetisch, want: wat is mijn betrokkenheid, waaraan kan ik mijn medeleven verbinden?

Dit is een grote vraag die een moreel appel op ons doet, maar die om meer vraagt dan een individualistische morele benadering. De vraag is niet of ik iemand uit het water red als ik hem zie verdrinken; de vraag is ook niet in hoeverre ik als omstander, Europees burger met een verblijfsvergunning en een huis, indirect medeschuldig ben.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.