Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for a specific phrase…

PEP-Web Tip of the Day

Did you write an article’s title and the article did not appear in the search results? Or do you want to find a specific phrase within the article? Go to the Search section and write the title or phrase surrounded by quotations marks in the “Search for Words or Phrases in Context” area.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Gouverneur, M. Zwaan, J. (2015). Een noodzakelijke verademing: Verslag van: Summer University Psychoanalyse 2015 [Amsterdam, 29 juni-3 juli 2015]. Tijdschr. Psychoanal., 21(4):312-313.

(2015). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 21(4):312-313

Verslagen

Een noodzakelijke verademing: Verslag van: Summer University Psychoanalyse 2015 [Amsterdam, 29 juni-3 juli 2015]

Mirella Gouverneur en Jacob Zwaan

Setting: de historische Oudemanhuispoort te Amsterdam, maandagochtend 29 juni 2015, negen uur. De zon schijnt, de week is al aan het opwarmen. Wat geroezemoes, kopje koffie of thee, glaasje water. Het belooft, net als vorig jaar, een enerverende week te worden met presentaties verzorgd door psychoanalytici uit Nederland en Vlaanderen.

Sacha de Reuver introduceert de psychoanalyse, beginnend met een clip van Madonna zingend: « Sigmund Freud, analyze this. » Tijdens de koffiepauze hoor ik « tof » en « duidelijke taal », een mooie start. Anna Bentinck houdt vervolgens een indrukwekkende lezing over de geschiedenis van de psychoanalyse. We worden meegenomen in een verhaal van intriges met verschillende hoofdrolspelers, onder wie Freud, Jung, Ferenczi en Karl Abraham. De komische Spaanse film Inconscientes wordt vertoond, na een inleiding door Marc Hebbrecht. De film betreft de seksuele bevrijding in de tijd van Freuds boek Totem en taboe. Na de film legt Hebbrecht verbanden met het echte leven, het breken van oedipale banden en het de-idealiseren van de analyse. Middels stamboomgegevens bekijken we met Saskia Schmitz Freuds familiegeschiedenis. Zijn eigen gedachtegoed toepassende, bestuderen we de mogelijke betekenis van de familierelaties en hoe Freud zich onder die omstandigheden ontwikkelde tot wie hij werd.

Jos van Mosel laat op dag twee op een boeiende manier zien hoe de verschillende psychoanalytische theorieën zich hebben ontwikkeld.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.