Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To receive notifications about new content…

PEP-Web Tip of the Day

Want to receive notifications about new content in PEP Web? For more information about this feature, click here

To sign up to PEP Web Alert for weekly emails with new content updates click click here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Vysma, M. (2016). Plasticiteit en herhaling: Verslag van: Zestiende congres over neuropsychoanalyse [Amsterdam, 9-12 juli 2015]. Tijdschr. Psychoanal., 22(1):49-51.
  

(2016). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 22(1):49-51

Plasticiteit en herhaling: Verslag van: Zestiende congres over neuropsychoanalyse [Amsterdam, 9-12 juli 2015]

Marianne Vysma

Het jaarlijkse congres van de International Neuropsychoanalysis Society werd afgelopen zomer gehouden in Amsterdam, met als thema: « plasticiteit en herhaling ». Het was wat mij betreft een treffend onderwerp vanuit de klinische praktijk. Plasticiteit representeert de hoopvolle kant van ons werk: verandering is mogelijk. Herhaling daarentegen vertegenwoordigt volharding in de status quo: niet voor niets sprak Freud van de « herhalingsdwang ».

De werking van het geheugen onder stress was de focus van een lezing door Cristina Alberini, neurowetenschapster en psychoanalytica. Zij beschreef haar werk met ratten in een kooi met een licht en een donker gedeelte. Als de ratten zich in het donkere deel (of aan de donkere kant) begeven, wordt een voetschok toegediend, herhaaldelijk, maar onder verschillende omstandigheden. De ervaring creëert een geheugenspoor. Ratten vermijden na verloop van tijd de donkere kant en als ze gedwongen worden er toch in te gaan, neemt de stress toe. De algemene overtuiging van de laatste eeuw was dat er een lineair proces was tussen het oorspronkelijke geheugenspoor en de eventuele verankering daarvan in het langdurige geheugen (long-term memory). Elke keer wanneer een herinnering dus werd opgehaald, greep het brein terug op hetzelfde geheugenspoor.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2016 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.