Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To share an article on social media…

PEP-Web Tip of the Day

If you find an article or content on PEP-Web interesting, you can share it with others using the Social Media Button at the bottom of every page.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

van Lysebetten, T. (2016). De staande ovatie, het reële aan het werk?. Tijdschr. Psychoanal., 22(4):296-297.
  

(2016). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 22(4):296-297

Scènes

De staande ovatie, het reële aan het werk?

Thybault van Lysebetten

Ik ben in de Opera van Gent om er de dans(ballet)voorstelling te bekijken waarbij Van Manen en Cherkaoui zijn geprogrammeerd in wat een dialoog — of eerder: een confrontatie? — zou kunnen worden genoemd. Deze voorstelling opent het seizoen van het Ballet Vlaanderen en is de start van het leiderschap van Cherkaoui van deze organisatie. Hij wordt als nieuwe artistieke leider geacht het Ballet Vlaanderen van zijn ietwat stoffige imago te ontdoen.

Van Manen is een danser-choreograaf van al een eind in de tachtig, met een indrukwekkende carrière. Hij is een van de meest vooraanstaande Nederlandse choreografen, die bekend staat om de heldere structuur en de — soms bedrieglijke — eenvoud in zijn werk. Een van zijn centrale stellingen is dat dans niet hoeft « te verwijzen », dat de beweging zelf de betekenis draagt en overdraagt. Ook Cherkaoui, een negenendertigjarige danser-choreograaf van Vlaams-Marokkaanse origine, wordt beschouwd als een choreograaf bij wie de danser, de beweging zelf, centraal staat, en de stukken nooit echt narratief worden.

« Bekijken » is vooral van toepassing op het eerste deel, waarbij Van Manen een creatie brengt, gebaseerd op Four Schumann pieces: het stuk is af, gepolijst, met permanent lachende dansers en danseressen, met witte gebitten en allen een perfect afgewerkte tenue, in combinaties van zwart en wit, technisch goed in elkaar gestoken, met een verbluffende precisie uitgewerkt en ingeoefend, maar niet authentiek.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.