Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To receive notifications about new content…

PEP-Web Tip of the Day

Want to receive notifications about new content in PEP Web? For more information about this feature, click here

To sign up to PEP Web Alert for weekly emails with new content updates click click here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Scheffer, J. (2016). Oorlog als oorzaak: Verslag van: Oorlog als oorzaak — In kunst en psychiatrie [Ieper, 16 juni 2016]. Tijdschr. Psychoanal., 22(4):300-302.
  

(2016). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 22(4):300-302

Verslagen

Oorlog als oorzaak: Verslag van: Oorlog als oorzaak — In kunst en psychiatrie [Ieper, 16 juni 2016]

Jan Scheffer

De herdenking van de slag om Ieper, in 1916 (nu honderd jaar geleden) is aanleiding voor een artistiek project langs de weg die deze stad met de plaats Menen verbindt, waarvoor veertig kunstenaars uit België en andere landen de opdracht kregen zich in de landschappelijke en architecturale overblijfselen van de Eerste Wereldoorlog te verdiepen. Deze door de Duitsers Ypernstrasse en door de Britten Menin Road genoemde weg stond haaks op de frontlijn en werd door beide partijen intensief gebruikt, zonder dat de Britten Menin ooit bereikten, noch de Duitsers Ieper.

Het symposium dat ter gelegenheid hiervan werd georganiseerd getiteld Oorlog als oorzaak — In kunst en psychiatrie vond plaats in het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart in Ieper, waar we in een fraai nieuw auditorium werden verwelkomd door Katrien Verstraete. Het in 1900 gebouwde ziekenhuis werd tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar beschadigd en in 1920 geheel herbouwd. In Mark Kinets beeldende inleiding, « panoramisch », over veel verschillende aspecten van oorlog, geweld en het « kwaad », merkte hij op dat de psychoanalytische literatuur hierover zeker beïnvloed is door het feit dat Freud drie zoons had die in de Eerste Wereldoorlog hadden meegevochten. Hij noemt wat tegenwoordig « posttraumatische stressstoornis » zou worden genoemd: de fixatie aan een schokkend gebeuren, de herhaling ervan in dromen, « nog niet afgehandelde traumata », en verwijst naar Melanie Kleins postuum uitgegeven Narrative of a child analysis, waarin de tienjarige Richard in tientallen tekeningen zijn eigen oorlog met onder anderen Hitler uitbeeldt met sterke, seksuele en agressieve verlangens jegens beide ouders en Melanie Klein zelf.

[This is a summary or excerpt from the full text of the book or article. The full text of the document is available to subscribers.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.