Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To access to IJP Open with a PEP-Web subscription…

PEP-Web Tip of the Day

Having a PEP-Web subscription grants you access to IJP Open. This new feature allows you to access and review some articles of the International Journal of Psychoanalysis before their publication. The free subscription to IJP Open is required, and you can access it by clicking here.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

de Kroon, J. Verplancke, T. (2017). Als in een zwarte spiegel: Over het syndroom van Cotard. Tijdschr. Psychoanal., 23(2):105-115.

(2017). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 23(2):105-115

Als in een zwarte spiegel: Over het syndroom van Cotard

Jos de Kroon en Thierry Verplancke

Le délire des négations, de nihilistische waan, stelt de psychiatrie voor grote problemen tot op de dag van vandaag. Wanneer wij in de praktijk een patiënt tegenkomen die ons meedeelt dat hij dood is, kunnen wij de neiging om het evidente tegendeel te bewijzen maar nauwelijks onderdrukken. Eenmaal bijgekomen van de verbijstering die zich bij de eerste kennismaking met de patiënt van ons heeft meester gemaakt, gaan we nadenken over hoe het mogelijk is dat een dergelijke « nietsende » gedachte zich in de patiënt heeft kunnen nestelen. Het is een van de schrijvers van dit artikel overkomen toen ongeveer dertig jaar geleden een patiënte zijn spreekkamer binnenkwam en hem vroeg haar doodsverklaring op te stellen. Hij was zo verbijsterd dat hij geen enkel gegeven over haar heeft genoteerd. Dat zou wel bij de volgende afspraak gebeuren. Hij had haar weten te verleiden om het gesprek voort te zetten om haar beter te leren kennen alvorens welke uitspraak dan ook over haar te kunnen doen. Na die tweede keer heeft hij haar nooit meer gezien en hij weet ook niet hoe het met haar afgelopen is. Zij was opgegaan in het niets.

Niet minder verrast was hij toen recent een tweede patiënte met het syndroom van Cotard zich aan hem voorstelde. Ditmaal was het binnen de kliniek en de verpleging had erop gewezen dat zij dringend een arts wilde spreken. De eerste ontmoeting met haar was niet minder schokkend dan die van dertig jaar geleden: « Dokter, wil u mijn hoofd eraf snijden? » Een van de auteurs van dit artikel was wel wat gewend in de afgelopen veertig jaar psychiatrie, maar dit was wel even slikken. Deze vraag was toch niet alledaags te noemen. Reden om dit met andere collega's te delen.

Opzet van het artikel

Wij willen in dit artikel de fenomenale wereld van deze patiënte zetten tegenover die van de wetenschap, de psychiatrische wereld zoals die zich in het begin van de eenentwintigste eeuw aftekent. Regelmatig zal zij hier aan het woord komen en zullen we laten zien hoe zij de ander bij tijd en wijle met de mond vol tanden achterlaat. Ook zal haar ontegenzeglijk gevoel voor humor de revue passeren.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2016 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2019, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.