Customer Service | Help | FAQ | PEP-Easy | Report a Data Error | About
:
Login
Tip: To search for a specific phrase…

PEP-Web Tip of the Day

Did you write an article’s title and the article did not appear in the search results? Or do you want to find a specific phrase within the article? Go to the Search section and write the title or phrase surrounded by quotations marks in the “Search for Words or Phrases in Context” area.

For the complete list of tips, see PEP-Web Tips on the PEP-Web support page.

Shulman, G. (2017). Contact leggen met kinderen en jongeren met autisme in psychotherapie. Tijdschr. Psychoanal., 23(4):289-301.

(2017). Tijdschrift voor Psychoanalyse, 23(4):289-301

Contact leggen met kinderen en jongeren met autisme in psychotherapie

Graham Shulman

Dit van oorsprong Engelstalige artikel is een uitwerking van een lezing die de auteur heeft gehouden op het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Psychoanalytische Psychotherapie in 2015. Hierin behandelt hij het thema van het maken van contact in psychotherapie met jongeren en jongvolwassenen met autisme.

De tekst is vertaald naar het Nederlands door Henriette Schoemaker.1

Het eerste contact

De uitdagingen die gepaard gaan met het leggen van contact met een kind met autisme komen duidelijk naar voren uit het volgende verslag van een eerste beoordelingssessie met een jongen die ik Robert zal noemen (niet zijn echte naam) en zijn ouders. Robert werd doorverwezen op de leeftijd van drie jaar en zeven maanden, nadat een kinderpsychiater al een lichte vorm van autisme had geconstateerd. Hij sprak nauwelijks, behalve zo nu en dan een of twee woorden, en hij liet de herhaalde handelingen en gebaren zien die kenmerkend zijn voor autisme, zoals ronddraaien en fladderen. Een collega en ik ontmoetten hem een paar maanden later voor het eerst.

Eerste beoordelingssessie

Robert stond op zichzelf in de wachtkamer, in zijn eigen wereldje. Hij reageerde niet toen we hem begroetten. Toen we in de spreekkamer waren, pakte Robert al snel een autootje op en begon hij het rond te rijden langs de randen van de kamer, in een doorgaande, zich herhalende baan; hij was het grootste deel van de tijd op deze manier in beweging, waarbij hij het auto- tje in een ononderbroken beweging langs de randen van de kamer liet rijden, over alle oppervlakten heen: muur, tafel, divan, bureau, muur. Mijn collega zat op de divan, en Robert wrong zich tussen haar en de divan en klom over haar rug om achter haar langs te komen, alsof ze onderdeel was van het meubilair in plaats van een menselijk wezen, om zo het autootje in een constante beweging langs de muur te kunnen laten gaan.

[This is a summary or excerpt from the full text of the article. PEP-Web provides full-text search of the complete articles for current and archive content, but only the abstracts are displayed for current content, due to contractual obligations with the journal publishers. For details on how to read the full text of 2017 and more current articles see the publishers official website.]

Copyright © 2020, Psychoanalytic Electronic Publishing, ISSN 2472-6982 Customer Service | Help | FAQ | Download PEP Bibliography | Report a Data Error | About

WARNING! This text is printed for personal use. It is copyright to the journal in which it originally appeared. It is illegal to redistribute it in any form.